Sunday, December 21, 2008

Sách "Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam"

Đài Chân Trời Mới xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả sách Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, thuộc Tủ Sách Kiến Thức, do nhà xuất bản Trẻ tại Sài Gòn ấn hành năm 2008. Đây là một công trình nghiên cứu công phu của các tác giả Nguyễn Nhã, Nguyễn Đình Đầu, Lê Minh Nghĩa, Từ Đặng Minh Thu, Vũ Quang Việt; với nhiều tư liệu giá trị chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa xét về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế.

Trong lúc bộ Ngoại Giao Trung Quốc đưa lên trang web của họ bức công hàm năm 1958 của cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, coi đó như là bằng chứng rõ rệt nhất về chủ quyền của Trung Quốc trên Hoàng Sa - Trường Sa, đồng thời ra sức ngụy tạo các tài liệu, vật chứng về chủ quyền của họ trên những quần đảo này, thì những tài liệu chứa đựng trong sách Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam là lời phủ nhận cụ thể và rõ ràng nhất cho những đòi hỏi của Trung Quốc. Ngoài ra, sách Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam cũng là sự điều chỉnh cần thiết cho những sai lạc trong các tuyên bố của nhiều giới chức cao cấp Cộng Sản Việt Nam cũng như tài liệu giáo khoa do nhà nước Cộng Sản Việt Nam ấn hành cho rằng Hoàng Sa - Trường Sa thuộc về Trung Quốc.

Vì dung lượng quá lớn nên sách được chia làm 14 phần sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới để tiện việc tải xuống.

Một lần nữa, xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả sách Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam.

Xin nhấp bên phải chuột để tải xuống.

- Phần 1 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan1.pdf

- Phần 2 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan2.pdf

- Phần 3 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan3.pdf

- Phần 4 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan4.pdf

- Phần 5 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan5.pdf

- Phần 6 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan6.pdf

- Phần 7 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan7.pdf

- Phần 8 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan8.pdf

- Phần 9 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan9.pdf

- Phần 10 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan10.pdf

- Phần 11 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan11.pdf

- Phần 12 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan12.pdf

- Phần 13 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan13.pdf

- Phần 14 http://www.radiochantroimoi.com/IMG/pdf/phan14.pdf

Quý vị cần phần mềm Acrobat để xem tài liệu, xin tải xuống miễn phí tại:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html

1 comment:

Anonymous said...

IM MOM DI 1 LU GIA DOI