Saturday, October 18, 2008

* 200810 Những audio vidéo Lãnh thổ & thềm lục địa VN

- Mất Biển Đông Là Mất Nước Đó ! - Vu Huu San

- Biển Đông VN: HS TS, tài liệu 1995 San José
- Hoàng Trường Sa, biển Đông, biên giới : VC bán nước cho TC

video Hoàng Trường Sa ta là một !!

Tài liệu về Hoàng Trường Sa

- 14/9/1958 ngày csvn ký công hàm bán nước

9/2008: Lễ Công Bố về Bạch Thư về Hoàng Sa và Trường Sa
- Hải chiến Hoàng sa 19/1/1974- Video Tiếng trống Mê Linh

- Tài Liệu Tình Báo Về CSVN Bán Nước Cho Trung Cộng 1999-2000

- Phỏng vấn: Những suy tư của cựu sĩ quan Trần Anh Kim (Thái Bình) về sự hèn yếu của đảng & nhà nước CSVN về vụ Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa & Trường Sa- HCM & csvn đã dâng HS TS, Ải Nam Quan, Thác bản giốc cho TC: pv nhà giáo Hà Phương 9/2008 - Hải Phòng- Chiến tranh trừng phạt Việt-Nam - sina

- Sách lược: Tàu xâm lăng & Hán hóa VN - DKH

- 200809 Tài Liệu: Bạch Thư Hoàng Sa & Trường Sa

- 9/2008: TC sắp đánh VN ?? - LVX

- 200809 VNSR BK phỏng vấn ông SyHoang về thái độ của csvn về công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958- * Những bài viết về Hoàng trường Sa - quan hệ Việt- Trung !
- * Vài tài liệu liên quan việc bán nước của csvn 1958, 1999-2000

- * 200810 Ca nhac cải lương

- * 200810 Chính trị xã hội Theo chủ đề


- * 200810 Những Audio chú ý


- * 200810 Những audio Dân lên tiếng
- * 200810 Những audio vidéo Lãnh thổ & thềm lục địa VN
- * 200810 Những Audio Ca nhạc:

- nhac: ngọn lửa đấu tranh

- Nhạc Tổ quốc điêu linh
- * 2008 Vài video thời cs


- VietNamCongHoa Bi BucTu
- - Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm / Cộng sản là gì
- Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Uỷ nhiệm


- Thực Chất cuộc chiến 1955-75 tại VN

No comments: