Sunday, October 5, 2008

+ Hội luận: Ng. Tấn Dũng hay TGM Ngô Quang Kiệt & HĐGMVN , ai là người vi phạm hiến pháp ? - tiến sĩ Ng. Anh Tuấn

Hội luận: Ng. Tấn Dũng hay TGM Ngô Quang Kiệt & HĐGMVN , ai là người đang vi phạm hiến pháp ? - tiến sĩ Ng. Anh Tuấn

1-
Boomp3.com

2-
Boomp3.com


Bổ túc:
Boomp3.com


- 1
- 2Liên quan:
03/19/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Luật pháp và CHXHCNVN
Nghe

03/26/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính CHXHCNVN và Luật pháp (tt)
NgheGhi nhận 1:

Hiến pháp quy định những quyền & trách nhiệm CĂN BẢN của từng người dân, mọi đảng phái, tổ chức, nhà nước, là nền móng của một quốc gia mà nhà nước có bổn phận phải tôn trọng & bảo vệ tuyệt đối !

HP là luật MẸ, có giá trị cao nhất trọng một nước. Mọi luật, nghị định phải không được mâu thuẫn, triệt tiêu những điều căn bản quy định bởi HP, nếu có mâu thuẫn & mơ hồ, không thực tế thì các điều ghi trong HP & Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền LHQ & công pháp quốc tế sẽ phai được áp dụng.

HP phải tuân thủ Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền LHQ, và công pháp quốc tế !!

Dưới chế độ tự do dân chủ: chính phủ, dân biểu PHỤC VỤ đời sống người dân, baỏ vệ đất nước, phát triển kinh tế, công nhận quyền tư hữu, bảo đảm công bằng, an hòa - an sinh xã hội, thất nghiệp, hưu trí, ... vv

Dưới chế độ cs: người dân làm nô lệ cho đảng và tư bản đỏ trắng bóc lột. Luật pháp cs là luật rừng, nói một đường làm một nẻo; công lý & lẽ phải, sự thật của cs là sức mạnh bạo lực, tiền bạc, khủng bố, vu cáo.


Nhiều "lãnh tụ" cs vẫn thường chứng minh qua hành động, hay qua lời nói: " luật pháp là cái miệng tao nè" hoặc "nói một đường làm một nẻo" rất là đạo đức giả, lưu manh !!
(Lê Đức Thọ, Lê Duẫn, HCM, ... Đỗ 10, Nông Đức Mạnh, Ng. M Triết, Ng. Tân Dũng, Ng. Văn Hưởng, ... gần như tất cả !!)

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân của nhiều vấn nạn VN hôm nay chính là cái CNCS man rợ, cái CƠ CẤU độc đảng, độc tôn, độc tài toàn trị, độc ác, vô tổ quốc, vô thần, vô gia đình, với não trạng nô lệ ngoại bang, "thượng đội hạ đạp", đặt "tính đảng trên hết", lợi ích cá nhân phe đảng trên lợi ích dân tộc, tổ quốc !


* Ở những nước tự do dân chủ thực sự :

- Hiến pháp do quốc hội làm, PHẢI được TRƯNG CẦU DÂN Ý TỰ DO !!
- Ngoài quốc hội, còn có Tối cao pháp viện để duyệt tính hiệu lực, giá trị của hiến pháp & luật pháp (rule of low).
- hệ thống chính trị có TAM QUYỀN PHÂN LẬP, độc lập: hành pháp (nhà nước), lập pháp (quốc hội), tư pháp (tòa án), ngoài ra còn có QUYỀN thứ 4 cực kỳ quan trọng là TỰ DO BÁO CHÍ, truyền thông !
- các dân biểu do chính người dân bầu tự do.
- nhà nước dùng tiền thuế của dân, phải phục vụ cho người dân (chứ không thuần túy là cai trị). Trên nguyên tắc, đảng phái không được quyền xài ngân sách quốc gia, ngoại trừ 1 số quy định minh bạch, công bằng hợp lý.
- người dân có quyền tự do: ứng cử, tranh cử, bầu cử; và được nhà nước tôn trọng, bảo vệ;

Nhờ có cơ quan quyền lực độc lập, từ đảng phái khác, trong quốc hội, tòa án, hành pháp, báo chí độc lập, nên người dân kiểm soát được hành vi của nhà nước, biểu tình phản đối, hạn chế, cách chức (qua bầu cử tự do) những ai : bất tài bất lực bất lương nắm quyền, hạch họe dân, thậm chí bán nước cầu vinh !

Quân đội, công an không là công cụ của đảng, phải bảo vệ HIEN PHAP, dân, xã hội và lãnh thổ.


* Ở những nước ĐỘC TÀI toàn trị cs:

HP thực chất là của đảng, do đảng viên làm ra, để bảo vệ chế độ, quyền lợi cầm quyền vĩnh viễn của đảng !

Cái mà cs gọi là "quốc hội" (tiếm danh), thực chất là đảng hội !! Cs hay chơi chữ, lừa mị dân !
Các "đại biểu" thực chất là đảng biểu ! (trong chế độ tự do dân chủ gọi là dân biểu, do chính người dân chọn lựa tự do, họ phục vụ cho quyền lợi của dân). Để ý, ta thấy cs TRÁNH (lừa mị) dùng đúng chữ : đảng biểu (lộ rõ là công cụ của đảng), dân biểu (lộ rõ, gợi ý cho người dân biết "dân có biểu gì được đâu !!" )

Mọi cuộc "bầu cử" chỉ là trò HỀ, lừa bịp vì quyền tự do của từng người dân không được tôn trọng & bảo vệ (qua nhiều thủ đoạn lưu manh, gây khó khăn): ứng cử, tranh cử, bầu cử, ngôn luận, báo chí tư nhân;

- Hệ thống chính trị là tam quyền PHÂN CÔNG, tất cả ĐỀU dưới sự chỉ đạo của (Bộ chính trị) đảng cs, núp bóng, không lấy trách nhiệm.

- Đảng & Nhà nước dùng tiền thuế của dân, luôn tìm cách CAI TRI & kiểm soát chặt chẻ người dân (họ sợ dân, vì họ không có chính nghĩa, bất công). Đảng xài ngân sách quốc gia rất tùy tiện, bất công.

BCT cs khống chế toàn bộ xã hội dân sự, tất cả đều dưới quyền chỉ đạo, kiểm soát của đảng (cướp):
hành pháp (nhà nước), lập pháp (đảng hội), tư pháp (tòa án),
công an, quân đội,
bộ máy truyền thông, báo chí, (ban văn hóa tư tưởng)
tôn giáo, (ban tôn giáo, qua MTTQ )
đoàn, hội, tổ chức (tay sai);
MTTQ mị dân;
tất cả những cơ sở nhà nước: văn hóa, giáo dục, y tế, ... v v
côn đồ (móc nối);

HP & Luật pháp của cs là tấm giấy lộn (rule by low), dùng để lừa bịp dư luận, qua mặt quốc tế, và:
- khống chế, ăn cứop quyền & đất đai của dân;
- bảo vệ đặc quyền đặc lợi độc tôn của đcsvn ;
- csvn vi phạm liên tục HP & công pháp quốc tế !
- HP & luật pháp cs do đảng viên cs làm ra theo lệnh đảng; không ai bầu đảng ra cả; đảng cài đặt đảng viên ra đảng hội (tiếm danh quốc hội) "đảng cử dân bầu"; đảng hội viết HP cho đảng ngồi xổm lên và đứng ngoài HP;

Vấn đề dặt ra: (đọc tiếp)

- Ghi nhận & nhận định: Hội luận về : TT Ng. Tấn Dũng & HDGMVN, TGM NQ Kiệt ai đang vi phạm hiến pháp ?

-------
RFA 10/2008: Cơ quan vo thẩm quyền chi phối pháp luật:


bấm vào đây để tải xuống máy
rfaLiên quan:
- Hội luận: Ng. Tấn Dũng hay TGM Ngô Quang Kiệt, ai là người vi phạm hiến pháp ? - tiến sĩ Ng. Anh Tuấn
- VN tái khẳng định không thừa nhận quyền tư hữu đất đai
- Tân Đại sứ Mỹ tại VN Michael Michalak khẳng định 3 ưu tiên: Nhân quyền, Kinh tế và Giáo dục
- CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG QUYỀN DÂN DỰ VÀ CHÍNH TRỊ (1966)
- Hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- 2008 Edited: playlist Hoi luan, dien dam, pv khac -1
- ... Hải Ngoại Huyết Thư số 1
- 2008 edited Syhoang 1 playlist (VSR & ...)

- Ai Làm Nhục Việt Nam (VI ANH)
- Toà khâm sứ: Hành vi cướp boc và khủng bố Pháp Luật (Nguyễn Thái Hà)
- + VN tái khẳng định không thừa nhận quyền tư hữu đất đai

- audio 200810 dân oan 1, 2 ( vne, ctm)
- vietnamhumanrights: Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, công pháp quốc tế
- doi-thoai: hiến pháp, công pháp quốc tế

---------------------
- 2008 playlist SyHoang 1
- playlist Xã hội, môi sinh môi trường, hóa chất độc hại, văn hóa suy đồi


PDF:


TauXamLangHanHoaVN2.pdf

tiengnoigiaodan_haingoaiHuyetThu1_hienphap.pdf

081002Co_Che_vaiKich_trong_nhanuoc_cs.pdf

20080929ThuDoan_bct_csvn_csvn_d-v-CGVN1.pdf
20080929ThuDoan_tt_csvn_d-v-CGVN1.pdf
20081002NhanDienBanChat_doiTra_csvn.pdf
Bo_may_tuyen_truyen_cs.pdf

BachThu_HoangSa_TS_.pdf
Bao_cao_hop_mat_kieu_van.pdf- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
- Cộng sản là gì ??
- TT Ng. Tấn Dũng & HDGMVN ai là kẻ vi phạm hiến pháp ?


- Cộng Sản: Mục đích biện minh cho phương tiện - Lm Chân Tín
- Đạo đức "cách mạng", thủ đoạn cs
- Ông Đại sứ Michael Michalak: Ngôn ngữ ngoại giao thiếu trung thực
- DỐI TRÁ
- Gian trá, đồng minh lý tưởng của Bạo lực
- + Thử phân tích về bộ máy Tuyên truyền của CSVN
- + Điểm nhận diện chung của tập đoàn cộng sản Việt ...
- + Nhận diện về cơ chế và các vai kịch trong guồng ...

- Phát biểu của KS ĐỖ NAM HẢI NHÂN CHUYẾN VIẾNG THĂM ÚC CHÂU CỦA THỦ TƯỚNG CSVN NGUYỄN TẤN DŨNG.
- Phát biểu của Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn trong buổi họp mặt kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Khối 1906 Úc Châu
- 20081009 VSR pv anh Đỗ Nam Hải (Saigon) & Lá thư quốc nội với NK Toan (HaNoi)

No comments: