Monday, July 21, 2008

Thông Báo Khai giảng Khóa Công Dân Học

Học Viện Công Dân trân trọng thông báo về khoá Công Dân Học CDH430-3 trực tuyến sẽ được khai giảng ngày 4 tháng 8, 2008. và kết thúc ngày 1 tháng 12, 2008 (học trình là 18 tuần).

Bắt đầu ghi danh: ngày 9 tháng 7, 2008

Hạn chót ghi danh: Ngày 3 tháng 8, 2008.

I. Mục đích: Mục đích của khóa Công Dân Học là cung cấp thêm các kiến thức và kỹ năng cần thiết để một công dân có thể sinh hoạt một cách hữu hiệu và có trách nhiệm trong xã hội. Chương trình gồm các phần như sau:

* Kiến thức công dân
* Đạo đức công dân
* Vai trò và sự tham gia của công dân trong xã hội

II. Hình thức: Khoá học được tổ chức theo hình thức hội thảo chuyên đề (seminar), học viên và giảng viên sẽ thảo luận về các đề tài qua phương tiện diễn đàn (forum) trên website của HVCD. Sau khi ghi danh học và được chấp thuận, học viên chỉ cần "vào lớp" (log on) mỗi tuần một lần để hạ tải tài liệu và gửi bài tập qua hộp thư của Học Viện Công Dân.

III. Nội Quy: Sau đây là Nội Quy của CDH430-3

1. Học viên phải tham dự đều đặn trong suốt quá trình của khóa học bằng cách "log on" vào lớp học ít nhất mỗi tuần một lần.

2. Học viên phải tham gia thảo luận đều đặn về đề tài của mỗi bài, theo câu hỏi được ghi trong bài học.

3. Học viên vắng mặt quá 3 lần sẽ được coi như tự ý nghỉ học và sẽ không còn được vào lớp học.

4. Tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm và ý kiến của người khác và sử dụng ngôn ngữ hòa nhã khi thảo luận.

IV. Chương trình Công Dân Học được tổ chức miễn phí cho mọi học viên Việt Nam muốn tham dự, chỉ với một điều kiện là sau khi mãn khoá phải đệ trình một chương trình thực hành, nhằm ứng dụng các kiến thức và kỹ năng thu thập được trong khoá học. Chương trình thực hành này phải có tính chất khả thi và có thể áp dụng được tại cộng đồng mình đang sinh sống.

Học viên hiện đang cư ngụ tại Việt Nam, sau khi mãn khoá và hoàn tất các yêu cầu của khoá học sẽ được nhận một học bổng $100.00 USD vào mùa xuân 2008, nhằm phụ giúp cho chi phí Internet.

Ghi Chú:

1. Học viên được coi như hoàn tất mỹ mãn khóa học sau khi đã nộp "Bài Thực Hành" cho giảng viên chậm nhất là hai (2) tuần sau khi khóa học kết thúc.

2. Học bổng $100.00 USD chỉ dành cho những học viên đã hoàn tất mỹ mãn khóa CDH430-3 và đang sinh sống tại VN.

3. Xin quý học viên cho địa chỉ thực và chính xác, vì học bổng sẽ được gửi đến học viên qua địa chỉ ghi trong hồ sơ học vụ.

Học Viện Công Dân sẽ tiếp tục trợ giúp, cố vấn cho học viên khi thực hành chương trình do chính mình soạn thảo trong khoá học.

Nếu bạn còn những thắc mắc khác thì bấm vào đây
******************************************
http://icevn.org/vi/GiaoDucCongDan
http://www.vietland.net/main/showthread.php?s=5b019acfe8b96ea3f4045f90c21bc947&t=1202

No comments: