Saturday, October 11, 2008

nhac: ngọn lửa đấu tranh

Ngọn lửa đấu tranh ---------------------- Anh "giải phóng" thế này sao ??
Boomp3.com - Boomp3.com

Vc bán nước ------------------------------ Ba bà đi bán lợn xề
Boomp3.com - Boomp3.com

Phiên tòa naỳ xét xử ai đây ??? -------- Trò Hề bầu cử

Boomp3.com - Boomp3.com

DK Em gái bia ôm CC -------------------------- Giặc về trên sóc Bom Bo
Boomp3.com - Boomp3.com

3 thằng cộng nô _AVT ---------------------- Tội đồ dân tộc, kẻ thù nước Nam
Boomp3.com - Boomp3.com

- dk_cailuong_cc_bumbum
Boomp3.com


- Hãy đứng lên dân oan
- Hận núi sông
- Một mãnh giang sơn
- Lệ Nam quan
- Tội đồ dân tộc, kẻ thù truyền kiếp
- Cộng nô xâm chiếm miền Nam
- Đồng Chinh Duẫn
- 30/4 ngày ấy
- Lớp 3 trường làng
- Xót xa miền Nam
- Giữ gìn đất biển VN
- DK Tiếng gọi non sông
- DK Hành trình HCM
- DK Em gái bia ôm CC
- Ngày ấy vẹm vô nam
- Giặc về trên sóc Bom Bo

- BB Hiệp định Geneva 54 - VN quê hương tôi đó
- Ls Lê Thị Công Nhân
- 3 thằng cộng nô

- 30 năm 1 cuộc bể dâu
- Giữ nước & dựng nước

- audio: cựu đại tá cs, Đào văn Nghệ nói về Hồ Chí Minh

No comments: