Sunday, October 19, 2008

* 2008 Vài video thời cs

Vài video thời cs

- Công an và "đám đông không rõ lai lịch nguồn gốc" đã cướp tượng Đức Mẹ Sầu Bi ra khỏi Tòa Khâm Sứ 25.9.08
- Công an nhân dân bắn dân vì không đội mũ bảo hiểm 19/7/08 Hải Phòng:
- Công an "nhân dân" đàn áp nhân dân tại Q. Tân Bình, Saigon, 7/2008:
- Cambodia Child Prostitute Shock Clip
- "Tell Me Why" Victims of Injustice in Communist Vietnam
- Nhà nước CSVN bán dân :
- Hội Thảo tại Bắc Cali 3/8/08 - Giải Cứu Nạn Nhân Buôn Người
- Singapore walk-in selection of beautiful Vietnamese brides
- * 2008 Vài video thời cs

- * 200810 Những Audio chú ý

- * 200810 Những audio Dân lên tiếng
- * 200810 Những audio vidéo Lãnh thổ & thềm lục địa VN
- * 200810 Những Audio Ca nhạc:

- nhac: ngọn lửa đấu tranh

- Nhạc Tổ quốc điêu linh


- Thực Chất cuộc chiến 1955-75 tại VN
- Thỏa hiệp án 14/9/46: HCM cấu kết với Pháp tiêu diệt các đảng phái Quốc gia
- * Vài tài liệu về Ho Chi Minh và CNCS - HS TS bien gioi
- Cuốn sách đen của CNCS
- Luận tội CSVN
- CHỦ NGHĨA QUỐC GIA - CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
- TÌM HIỂU SỰ THẬT VỀ HỒ C.M TRONG CUỘC CHIẾN ÐÔNG DƯƠNG II
- CHÍNH THỂ QUỐC GIA, CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA, NẠN NHÂN CỦA CHIẾN LƯỢC HOA KỲ
- CHỐNG CỘNG NHƯ THẾ NÀO
- Cuộc đấu tranh chống cộng sản

No comments: