Saturday, November 1, 2008

audio 2/11 Hội luận với Gs Ng. Van Canh về Hoàng Trường sa - biên giới

11/2008

audio 2/11 Hội luận với Gs Ng. Van Canh về Bạch thư về Hoàng Trường sa - biên giới
Gs Ng. Van Canh: chủ tịch Ủy ban bảo vệ vẹn toàn đất tổ - USA

Gs Canh phản bác những trả lời tuyên truyền chạy tội của đại sứ csvn Le Cong Phung tại Mỹ trên RFA vừa qua 24/9/2008 !


Gs Canh se tra loi bang bai viet tren:
http://www.vietnamadvisory.org/library.htm
http://www.vietnamadvisory.org/
http://www.vanhoaonline.com/

Boomp3.com

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

http://www.mediafire.com/?mt1j4gnmcyg download file- **Biên giới - lãnh hải: Cái Lưỡi Gổ Của Những Thái Thú Ba Đình Hà-Nội
- Trường Chinh muốn làm nô lệ Tàu

- Giáo Sư Nguyễn Văn Canh Nói Về Công Cuộc Vận Động Bạch Thư Về Hoàng Sa & Trường Sa
- audio 2/11 Hội luận với Gs Ng. Van Canh về Hoàng Trường sa - biên giới


- * Vài tài liệu về Ho Chi Minh và CNCS
- * 2/11/08: audio 2/11 Hội luận với Gs Ng. Van Canh về Hoàng Trường sa - biên giới

- Thực Chất cuộc chiến 1955-75 tại VN
- Thỏa hiệp án 14/9/46: HCM cấu kết với Pháp tiêu diệt các đảng phái Quốc gia
- * Vài tài liệu về Ho Chi Minh và CNCS - HS TS bien gioi
- Cuốn sách đen của CNCS
- Luận tội CSVN
- CHỦ NGHĨA QUỐC GIA - CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
- TÌM HIỂU SỰ THẬT VỀ HỒ C.M TRONG CUỘC CHIẾN ÐÔNG DƯƠNG II
- CHÍNH THỂ QUỐC GIA, CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA, NẠN NHÂN CỦA CHIẾN LƯỢC HOA KỲ
- CHỐNG CỘNG NHƯ THẾ NÀO
- Cuộc đấu tranh chống cộng sản


- Thực Chất cuộc chiến 1955-75 tại VN

No comments: