Sunday, August 31, 2008

audio Am muu sach luoc cua CSVN muon tieu diet Phong trao dan chu hien tai - hoiluan voi TS NguyenAnhTuan

hoiluan voi TS NguyenAnhTuan vao ngay chu nhat 31/08/2008 vao luc 9am Cali>11am Texas> 12pm NY> 6pm Paris> 11pm VN .

De Tai: Am muu sach luoc cua CSVN muon tieu diet Phong trao dan chu hien tai


1-
20080831NAT_AmMuu_sachLuocCsVn1.mp3 - hoiluan

2-
20080831NAT_AmMuu_sachLuocCsVn2.mp3 - hoiluan

Trích:
- HL Âm mưu sách lược của csvn đ/v phong trào dân chủ hiện nay : tiêu hủy tinh thần dân tộc Việt !! - 31/8/08, phan chia se cua Blacky, svvn, Dai Loan : nói về cs, dân chủ, môi trường, hiểm họa sinh tồn tộc Việt...
http://boomp3.com/listen/c0jdf53ec_t/hl-blacky-nanhtuan-ammuucs
Boomp3.com


----
Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận (của cán bộ cs) !!! - Nguyễn Tâm Bảo
Vài tài liệu

LỜI BÌNH VỀ “VỤ VIỆC THÁI HÀ”
http://vietcatholic.net/News/Html/57941.htm
http://congly-tudo.blogspot.com/2008/08/li-bnh-v-v-vic-thi-h.html

- Nghiêm túc so sánh mục tiêu và kết quả 63 năm Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
- VTS: sách lược & thủ đoạn của cs đ/v tôn giáo

No comments: