Tuesday, August 5, 2008

Hội Thảo tại Bắc Cali 3/8/08 - Giải Cứu Nạn Nhân Buôn Người

1-

http://www.youtube.com/watch?v=MBRKQSzba_s&feature=related

2-


3-


4-Đoạn 5 http://www.youtube.com/v/aCI75xZP5uI

Đoạn 6 http://www.youtube.com/v/OBPbsItK9JQ&hl=en&fs=1
Đoạn 7 (hết) http://www.youtube.com/watch?v=W4d9uNKeJ_I

No comments: