Tuesday, November 4, 2008

Video: Hôm Nay 4-11-2008- Hoa Kỳ Đi Bầu Tân Tổng Thống. Ai Sẽ Thắng?

Sau 21 tháng vận động tranh cử cho chiến ghế quyền lực mạnh nhất thế giới - hôm nay là ngày quyết định! Hôm nay, ngày 4 tháng 11 2008, người dân Hoa Kỳ đi bầu để chọn tân tổng thống Hoa Kỳ? Ai sẽ thắng trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc? Chúng ta sẽ biết vào đâm 4 tháng 11, 2008. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy xem lại video chặng đường vận động bầu cử gian khổ của cả hai ứng cử viên John McCain và Obama.

Video của Obama

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1774293870/bclid1773233385/bctid1366492742

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1772824057/bclid1774292969/bctid1442372461

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1774293871/bclid1774292970/bctid1332234498

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1774293874/bclid1774292972/bctid1520957075

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1772824059/bclid1774292973/bctid1400566151

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1772826053/bclid1774292974/bctid1782584510

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1774293876/bclid1780606278/bctid1782590194

Video của John McCain và Sarah Palin

http://www.youtube.com/watch?v=vKgNrb3baNM
http://www.youtube.com/watch?v=OrlkcMOMhrQ


Y kien:
Qua thăm dò Ohbama "thắng" !
Qua bầu cử này sẽ hiểu thêm tâm tình & dân trí dân Mỹ, và hệ thông bầu cử ở Mỹ.
Kết quả tiên đoán nghiêng ngửa.
Người viết mong J Maccain làm TT, Ohbama làm phó, hoặc ngược lại.
J Maccain có kinh nghiệm quân sự, hành chánh, già dặn !
Ohbama năng nổ ... nhưng có vẻ sẽ "nói 1 đường làm 1 nẻo" (?) vì có mâu thuẫn trong chương trình hành động (miễn thuế, ...)

Ngựa về ngược thường xảy ra !
Tiên đoán: J. Maccain sẽ thắng ! (có thể sai, chịu vậy)

No comments: