Monday, November 3, 2008

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh Nói Về Công Cuộc Vận Động Bạch Thư Về Hoàng Sa & Trường Sa

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh Nói Về Công Cuộc Vận Động Bạch Thư Về Hoàng Sa & Trường Sa
Trích Đăng Lại Từ Đài Truyền Hình SBTN

Nhân dịp giáo sư Nguyễn Văn Canh đến Little Saigon - Nam California - để ra mắt Bạch Thư Về Hoàng Sa & Trường Sa, giáo sư Canh đã nhận lời nói về Hoàng Sa & Trường Sa trên đài truyền hình SBTN, chúng tôi xin mạn phép đài truyền hình SBTN để đăng lai buổi nói chuyện này để quý bạn đọc khắp nơi tham khảo.

Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới để xem video:

1/ http://www.youtube.com/watch?v=kCEZg2RmYo4
2/ http://www.youtube.com/watch?v=eF7Im7hkS78
3/ http://www.youtube.com/watch?v=d1n1qLxF8Ss
4/ http://www.youtube.com/watch?v=9al5nHWgncg

VNE


- **Biên giới - lãnh hải: Cái Lưỡi Gổ Của Những Thái Thú Ba Đình Hà-Nội
- Giáo Sư Nguyễn Văn Canh Nói Về Công Cuộc Vận Động Bạch Thư Về Hoàng Sa & Trường Sa
- audio 2/11 Hội luận với Gs Ng. Van Canh về Hoàng Trường sa - biên giới

No comments: