Friday, November 7, 2008

audio: Kết quả bầu cử Mỹ. Việt Nam, Vấn đề và Giải đáp

11/05/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Kết quả bầu cử Mỹ. Việt Nam, Vấn đề và Giải đáp (tt)

Bình luận:

Tân TT Mỹ Obama sẽ phải giải quyết những vấn nạn & âu lo của nước Mỹ, nhân dân Mỹ, hiện tình tương lai thế giới.
Đó là một thử thách khổng lồ :

- Nhân dân Mỹ đã MUỐN thay đổi !!!

Thay đổi làm sao, được đến đâu ??
- Uy tín của nước Mỹ đối với thế giới !
- Tài chính, kinh tế, công ăn việc làm của nhân dân Mỹ; ...
- Khả năng dẫn đến khan hiếm thực phẩm, nhiên liệu;
- Chống những thế lực cưc đoan, khủng bố !

- Hệ thống tài chính thế giới;
- Giải quyết những tranh chấp giữa những thế lực : nam châu Phi, Hồi giáo, ... Trung quốc, Nga;
- Hồ sơ nguyên tử ở: Iran, Bắc Hàn;
- Bảo vệ nước Mỹ và văn minh nhân loại;
- Lợi ích của chính thể tự do dân chủ, tôn trọng tiếng nói người dân;
(...)

No comments: