Friday, November 7, 2008

video Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa (Nhạc sĩ Phú Quang)

7/11/08


http://www.youtube.com/watch?v=2SZgFwKem-k


31/8/08
Video: Nghe Đức TGM Hà Nội nhận định về thách đố ở Thái Hà


http://www.youtube.com/watch?v=itvQhE6NReM

No comments: