Monday, November 10, 2008

audio căn nhà từ thiện của cô Tim Aline, nghị quyết 36 và kinh tài cs !?

Csvn thực thi nghị quyết 36, nhằm hạ cờ vàng, tiêu diệt chính nghĩa quốc gia, moi tiền, dưới nhiều dạng khác nhau :
duyên dáng vn, miễn visa , đa quốc tich, từ thiện, giúp người tàn tât, tuyên truyền 1 chiều VTV4, du lịch, hè VN; ... vv
Sách lược và thủ đoạn cs thì muôn màu, vô cùng thâm độc, từ nhẹ nhàng, lừa bịp, mua chuộc, giả nhân giả nghĩa, kinh tài đến đe dọa, trấn áp, tiêu diệt.

click play để Nghe live cuộc phọng vấn co Tim 10.11.2008
- tại xuống máy nghe
click play để Nghe cuộc bình luận Chatter sau cuộc phọng vấn 10.11.2008
- tại xuống máy nghe- Thư lên tiếng của tập thể Người Việt Hải Ngoại Tị Nạn CSVN qua thái độ trịch thượng của cô TIM Aline REBEAUD


- audio căn nhà từ thiện của cô Tim Aline, nghị quyết 36 và kinh tài cs ?
- audio Phỏng vấn cô Tim, "nhà may mắn" : thực thi nghị quyết 36 của cs qua chiêu bài thiện nguyện ?
download audio:
- download: Paltalk_2008_1109_Viet Chau phong van Co Tim Can Nha May Man o Viet Nam phat 54’38”
- download: 08-00-00 VietChau Phong Van Co Tim Tap1.mp3
- download: 08-00-00 VietChau Phong Van Co Tim Tap2.mp3

- download: audio
- download: 20081110HL_tu_thien_Tim_1

Video:
- video: 11-9-2008 Chuyen Chua Ai Biet - Tim Aline Rebeaud Tap 1
- video: 11-9-2008 Chuyen Chua Ai Biet - Tim Aline Rebeaud Tap 2
- video: 11-9-2008 Chuyen Chua Ai Biet - Tim Aline Rebeaud Tap 3
- video: co Tim to chuc duoi la cờ cong san


Links:
- audio Phỏng vấn cô Tim, "nhà may mắn" : thực thi nghị quyết 36 của cs qua chiêu bài thiện nguyện ?
- video 11-9-2008 Chuyen Chua Ai Biet - Tim Aline Rebeaud
- Giúp từ thiện : kêu gọi cộng đồng người Việt trên toàn thế giới !!!
- Căn nhà may mắn Tim Aline Rebeaud !!!
- Tim Aline đòi xây khách sạn : csvn nuôi cho béo rồi sẽ THỊT !!?

- Thu' lên tiê'ng cuã tâ.p thê? Ngu'ò'i Viê.t Hãi Ngoa.i Ti. Na.n Công Sãn VN qua Thái Ðô. Tri.ch Thu'o'.ng cuã cô Tim Aline Rebeaud !!!
- Tim Aline Rebeaud nói láo ! Tên nào trong Cô.ng Ðô`ng Ðã Ðô.i Quâ`n Tim Aline Rebeaud Ðê? tháo Cò' Vàng xuô'ng
- Ðô`ng Tiê`n Lu'o'ng Tâm hay Ðô`ng Tiê`n Chính Nghiã
- Không Thê? Mu'o'.n Danh Tù' Thiê.n Ðê? " Ha. " Lá Cò' Vàng Thiêng Liêng

- Co^ co`n ye^u ca^`u ban to^? chu+'c pha?i ca^'t he^'t ca'c la' co+` quo^'c gia, ca^'t luo^n ca'i logo cu?a Ho^.i Ngu+o+`i Vie^.t, co^ mo+'i chi.u va`o [CHUYE^.N CO^ TIM ]

Những tổ chức từ thiện giúp trẻ em Vietnam :
- Search : Những tổ chức từ thiện giúp trẻ em Vietnam : hơn 1000 tổ chức

- $US 33 MILLION...GIU'P CHO THU’O’NG PHÊ BINH CA? 2 MIÊN ( NAM + BÁC ) HIÊN BÂY GIÒ* O* ÐÂU ???

No comments: