Saturday, November 1, 2008

Mục sư Phạm Ngọc Thạch bị công an CS đánh đập dã man

31/10/2008 23h

CTM Phỏng vấn do H.Hà thực hiện


Boomp3.com

No comments: