Tuesday, July 29, 2008

Có một cây viết

Nguyễn Xuân Nghĩa (Hải Phòng)

Thân kính tặng Tù nhân chính trị- ký giả Trương Minh ĐứcĐầu thế kỷ này
ở Phương Nam của tổ quốc tôi
Giữa những cây viết cong
Cầu chăn ấm, nệm êm
xênh xang áo quần trẩy hội
luồn cúi bạo quyền
vuốt ve giả dối;
Có một cây viết thẳng
Cây viết đặt lên tràng giấy đêm đen của nhân quần
Cây viết đưa lũ tội đồ ra vành móng ngựa.
Tháng 7 năm 2008,
ở phương nam của tổ quốc tôi
Có một phiên tòa
Luật pháp trá hình,
một bản án
Hú gầm từ mõm sói.

Đầu thế kỷ này
Ở phương nam của tổ quốc tôi
Giữa loài giun dế
Có một cây viết làm NGƯỜI

Hải Phòng, 28-7-2008

No comments: