Tuesday, July 22, 2008

Video Công an nhân dân đàn áp nhân dân tại Sài gòn

Đảng cs chống lại nhân dân, cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp diễn giữa nhân dân và nhà nước. Chắc chắn đảng sẽ bị đào thải dưới cơn lốc phẩn nộ đồng loạt của toàn dân và sức mạnh dân chủ thời đại.

Chính cs là kẻ gây chia rẻ, làm lòng dân ly tán, thảm trạng nghèo đói, tụt hậu của đất nước !
Chính cs là kẻ cõng rắn cắn gà nhà, bán nước cầu vinh !

Một chế độ phi nhân, tham tàn, vô đạo, vô cảm, man rợ !

Tội ác chồng lên tội ác !!
http://www.youtube.com/v/mAgwh_KNlLI

Cán bộ đảng CSVN tham ô đã tới thời kỳ hết thuốc chữa !

2 Người Trung Quốc đánh đến chết 1 kỹ sư Việt trên đường phố Hà Nội

No comments: