Friday, July 4, 2008

HT Thích Hộ Giác kêu gọi đồng bào Phật tử và đồng bào các giới lên tiếng hỗ trợ GHPGVNTN

Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác ra Thông báo Khẩn kêu gọi đồng bào Phật tử và đồng bào các giới lên tiếng hỗ trợ GHPGVNTN nhằm ngăn chặn việc Nhà nước Cộng sản can thiệp vào nội tình Phật giáo trước bệnh tình trầm trọng của Đức Tăng thống Thích Huyền QuangPARIS, ngày 4.7.2008 (PTTPGQT) - Kể từ ngày hôm qua, 3.7, cơ quan thông tin tuyên truyền của Hà Nội là Thông tấn xã Việt Nam tung bài báo vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ bằng những « âm mưu dựng đứng ». Cho đến hôm nay chiến dịch được chuyển tải qua các tờ báo Đảng : Thanh Niên, Hà Nội Mới, Saigon Giải phóng, báo Điện tử Đảng Cộng sản... Giọng điệu càng lúc càng dữ dằn, báo hiệu chiến dịch đàn áp mới có thể hiện bằng những cuộc bắt bớ quy mô, áp giải hàng giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện đang túc trực tại Bình Định chăm sóc và cầu an cho Đức Tăng thống Thích Huyền Quang.

Mục tiêu để giành giật cho Giáo hội Phật giáo Nhà nước tổ chức hậu sự nhằm tuyên truyền chính trị cho Đảng và Nhà nước. Dù rằng Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ cùng hàng giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện (Viện Tăng thống và Viện Hoá Đạo) chỉ thi hành việc trả hiếu và tri ân vị Thầy cao cả lãnh đạo Giáo hội là Đức Tăng thống trong những ngày Ngài mang trọng bệnh.

Do tình hình căng thẳng và nguy cấp như thế, làm phá rầy sự tịnh dưỡng của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, nên Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác nhân danh Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, ra Thông báo Khẩn kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới hậu thuẫn GHPGVNTN bằng ba động thái cứu nguy :

1. Viết thư cho Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thống các quốc gia Âu Mỹ, các vị đại biểu các Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Châu Âu yêu cầu can thiệp gây sức ép lên nhà cầm quyền Việt Nam để cho GHPGVNTN toàn quyền tổ chức hậu sự cho Đức Tăng thống nếu Ngài có mệnh hệ;

2. Viết thư cho các nhà lãnh đạo Hà phản đối việc xâm lược chính trị vào nội tình GHPGVNTN;

3. Biểu dương trước trụ sở LHQ ở New York hay trước các Sứ quán Hà Nội để nói lên yêu sách dẫn thượng và đưa Kiến nghị lên ông Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Hiện nay Việt Nam giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo An LHQ. Không thể nào mang trọng trách Bảo An LHQ đồng thời với việc gây bất an và khủng bố dân Việt nói chung và Phật giáo đồ nói riêng.

Sau đây là toàn văn Thông báo Khẩn :GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE U.S.A.
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

311 E. Mission Rd. San Gabriel, CA 91776 – U.S.A.
Tel: (626) 614-0566 - Fax: (626) 286-8437 - Email : vp2vhd@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------


Số : 200812/VPIIVHĐ/HĐĐH/TBK/CT
THÔNG BÁO KHẨN
Về việc Nhà nước CSVN âm mưu can thiệp vào nội tình GHPGVNTN
Kính gởi: chư Tôn đức Tăng Ni, Đồng bào Phật tử và Đồng bào các giớiKính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa Đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới,

Như tin tức Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã loan trước đây về bệnh tình nguy ngập của Đức đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang. Sự biến chuyển hiện nay không chỉ là vấn đề bệnh tình của Ngài, mà nguy cấp hơn là bản tin của Thông tấn xã Việt Nam phát hành tại Hà Nội hôm qua, 3.7, đăng tải rộng rãi trên tờ Thanh Niên, Hà Nội Mới, Saigon Giải phóng, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v... Bản tin này vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) và Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, qua đó lộ rõ âm mưu của nhà cầm quyền Vệt Nam giành quyền tổ chức tang lễ Nhà nước thông qua Giáo hội Phật giáo Nhà nước để tuyên truyền chính trị, đồng thời ngăn cấm GHPGVNTN thực hiện quyền trả hiếu đương nhiên của Tăng tín đồ Phật giáo đối với vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội.

Nhân danh Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, tôi xin thông báo:

Thứ nhất, phản đối bài báo của cơ quan truyền thông của Nhà nước Việt Nam vu cáo trắng trợn GHPGVNTN và Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ;

Thứ hai, trong khi hàng giáo phẩm GHPGVNTN và môn đồ hiếu quyến đang ngày đêm âu lo chăm sóc và cầu an cho đức Tăng thống pháp thể khinh an, thì nhà cầm quyền địa phương ở Bình Định cũng như bài báo Thông tấn xã Việt Nam lại chỉ lưu tâm tới việc giành giật cho Giáo hội Phật giáo Nhà nước tổ chức tang lễ. Hành xử như thế với bậc Cao tăng còn sống là điều bất nhẫn, nếu không nói là vô nhân đạo, trái với truyền thống văn hoá nghìn đời của Việt Nam;

Thứ ba, nếu Đức đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang có mệnh hệ gì, thì việc hậu sự phải do Giáo hội mà Ngài lãnh đạo 44 năm qua, là GHPGVNTN, toàn quyền đảm đương cùng với môn đồ hiếu quyến. Điều này vừa biểu tỏ lòng hiếu thảo, tri ân đối với vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội, vừa thực hiện truyền thống lễ nghi Phật giáo và dân tộc truyền thừa từ hai mươi thế kỷ qua;

Thứ tư, trường hợp có những ai hay tổ chức nào ngoài GHPGVNTN muốn tỏ lòng kính ngưỡng đối với Đức Tăng thống mà đến tham gia cầu nguyện, Giáo hội xin tri ân và tán thán. Nhưng kính xin biểu tỏ trong trang nghiêm, thanh tịnh mà không làm bất cứ điều gì ngoài khuôn khổ chương trình dự liệu do GHPGVNTN điều hành.

Từ những thông báo trên đây và trước tình hình gay cấn với âm mưu của nhà cầm quyền địa phương ngăn cấm GHPGVNTN cử hành hậu sự, khi Đức Tăng thống có mệnh hệ gì, tôi xin cất lời kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới hậu thuẫn Giáo hội trên công luận để ngăn chận sự can dự chính trị của Nhà nước Việt Nam vào sinh hoạt nội bộ GHPGVNTN nói chung, cũng như việc chăm lo sức khoẻ cho Đức Tăng thống hoặc việc hậu sự khi ngài có mệnh hệ nói riêng. Kính xin chư liệt vị khẩn cấp thực hiện các công việc sau đây :

1. Viết thư cho Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thống các quốc gia Âu Mỹ, các vị đại biểu các Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Châu Âu yêu cầu can thiệp gây sức ép lên nhà cầm quyền Việt Nam không được can dự chính trị vào nội tình tôn giáo của GHPGVNTN, và để cho GHPGVNTN toàn quyền tổ chức hậu sự cho Đức Tăng thống nếu Ngài có mệnh hệ;

2. Viết thư cho Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Đảng Nông Đức Mạnh phản đối việc xâm lược chính trị vào nội tình GHPGVNTN, đặc biệt là giành giật quyền tổ chức tang lễ của GHPGVNTN đối với Đức đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang khi tình hình xấu xẩy ra;

3. Biểu dương trước trụ sở LHQ ở New York hay trước các Sứ quán Hà Nội để nói lên yêu sách ghi trong điều 1 và đưa Kiến nghị lên ông Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Vì trong suốt tháng 7 này Việt Nam giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo An LHQ. Không thể nào mang trọng trách Hội đồng Bảo An LHQ đồng thời với việc gây bất an và khủng bố dân Việt nói chung và Phật giáo đồ nói riêng. Thông qua vấn nạn Phật giáo trong hiện tình mà làm sáng tỏ thảm nạn của các tôn giáo bị đàn áp tại Việt Nam.

Nhân danh Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, tôi xin tri ân sự lưu tâm và tham gia hỗ trợ GHPGVNTN của quý liệt vị trong giai đoạn nguy biến và cấp kỳ này.

Trân trọng.


Làm tại Los Angeles, ngày 4.7.2008
Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN,
Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN
kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN
Hải ngoại tại Hoa Kỳ
(ấn ký)
Đại lão Hoà thượng Thích Hộ GiácBản sao kính gởi:
-Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống “để kính thẩm tường”
-Hoà thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo “để kính thẩm tường”
-Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế “để phổ biến”
-Hồ sơ lưu

Quê mẹ Radio - PGVNTN

No comments: