Sunday, July 6, 2008

Khối 8406 Thành Kính Phân ưu

Kính gửi:
Hội Đồng Lưỡng Viện
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Chúng tôi vừa được nhận được tin buồn:

Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang
Đệ Tứ Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
một vị lãnh đạo tinh thần bất khuất trong ý chí
một nhà đấu tranh tôn giáo kiên cường trong gian khổ
Vừa viên tịch tại Tu Viện Nguyên Thiều – Bình Định – Việt Nam, vào lúc 13 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2008.

Khối 8406 xin thành kính phân ưu và xin chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với Hội Đồng Lưỡng Viện, Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Hải Ngoại, Tu Viện Nguyên Thiều và tất cả các giới chức thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước Kính nguyện cho giác linh Đại Lão Hòa Thượng sớm được siêu thoát.
Việt Nam, ngày 6 tháng 7 năm 2008.

Ban Điều hành lâm thời Khối 8406
1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
2- Giáo sư Nguyễn Chính Kết, đang vận động tại hải ngoại
3- Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
4- Linh mục Phan Văn Lợi, Huế
5- Văn sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa, Hải Phòng.

No comments: