Thursday, July 31, 2008

Giáng Ngọc Phỏng Vấn Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa


Trích đăng lại từ đài truyền hình SBTN


Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 3 tháng 08, 2008 tại Nam California. Chị Giáng Ngọc của đài truyền hình SBTN đã có một buổi nói chuyện với ban tổ chức đại nhạc hội. Xin mời quý bạn đọc vào trang trong để xem video.
Đoạn 1
http://www.youtube.com/watch?v=aZ_Xd_0OkQA

Đoạn 2
http://www.youtube.com/watch?v=wgFbra2_SM4

Đoạn 3
http://www.youtube.com/watch?v=sA9ZKT2ALF4

No comments: