Thursday, July 10, 2008

Tiễn đưa Ngài về đất Phật với bao nỗi nièm còn lạiThành Kính Phân Ưu cùng Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Thành kính chia buồn cùng tất cả tín đồ Phật Giáo Việt Nam

Nguyện cầu hương linh Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Siêu Thăng Phật Quốc

Tiễn đưa Ngài về đất Phật với bao nỗi nièm còn lại (11 tháng 7 năm 2008 (mồng 9 tháng 6 năm Mậu Tý)

Ngài cởi áo gói kinh trên hành trình về đất Phật nhưng đệ tử, phật tử và dân tộc vẫn ngày đêm lặn lội đi tìm tự do dân chủ

Ngài cao đăng Phật quốc, nhưng đệ tử và chúng sinh vẫn còn trăm nghìn cay đắng trong cõi ta bà

Ngài là Bồ tát thị hiện trong cõi ta bà cùng khổ với đau khổ cuả chúng sinh. Ngài đã ra đi nhưng sẽ trở lại để đưa chúng sinh ra khỏi những ngày u tối

Trước khi Ngài lên đường, đệ tử và chúng sinh xin lần từng trang sách của một âm mưu biến chất Phật giáo Đỗ Trung Hiếu: Lời Tường Trình từ một người cộng sản giữ nhiệm vụ chính yếu trong công tác quốc doanh hóa Phật Giáo VN.

Kính cẩn niệm Phật và tụng kinh

niệm Phật
và tụng kinh
A Di Đà tiễn Ngài


http://www.doi-thoai.com/baimoi0708_094.html
http://www.doi-thoai.com/phanuu.html

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 9.7.2008

No comments: