Sunday, July 13, 2008

Lò đào luyện tri thức XHCN

Permanent Link

Đọc cái tin này trên Tuổi Trẻ xong thì con mắt tròn xoe, lỗ tai lùng bùng... và cuối cùng là chẳng hiểu cái mô tê răng rứa chi hết trơn....

Ôi chua choa mạ ơi! "Phát huy dân chủ, tự do sáng tạo đối với Trí thức" là sao hả trời. Câu cú gì chẳng ra cái chi cả, đọc hiểu là chết liền á. Máy bác nhớn nhớn ơi, nói tiếng Việt cho trong sáng một chút, nghe hoài, đọc hoài, tiếng Việt em sai ben bét theo mấy bác hết rồi
Lại thêm một cái "nghị quyết" về trí thức sẽ được ra đời như bao cái nghị quyết trước đây, chỉ để mà chơi.

Định nghĩa về Trí thức của XHCN nè (theo bác Hồng Hà nhé): "Trí thức VN bàn ở hội nghị trung ương sắp tới phải bao gồm cả trí thức do Đảng đào tạo, sử dụng và trí thức do nhân dân cùng các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tự đào tạo, sử dụng, gồm cả trí thức là đảng viên và trí thức chưa phải là đảng viên, cả trí thức của các dân tộc, tôn giáo khác nhau, trí thức trong nước và trí thức Việt kiều"....

Và em xin bổ sung cho bác Hồng Hà: trí thức là đội ngũ 20.000 Tiến Sỹ dưới "triều đại" của bộ trưởng bộ giáo dục & đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nữa nhá.

Bài gốc trên Tuổi Trẻ:

Phát huy dân chủ, tự do sáng tạo đối với trí thức

TT (Hà Nội) - Vấn đề trọng dụng nhân tài trí thức và tạo cơ chế cho trí thức phát huy sức sáng tạo là chuyện đã được đề cập nhiều trong những năm qua, và tiếp tục được bàn thảo sôi nổi tại hội thảo "Xây dựng đội ngũ trí thức VN - tri thức và doanh nhân" do Hội đồng Lý luận trung ương và Thời Báo Kinh Tế VN tổ chức sáng 8-7.

Đây là hội thảo lấy ý kiến làm tiền đề góp ý vào dự thảo nghị quyết về trí thức sẽ được thảo luận tại hội nghị lần 7 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X khai mạc từ hôm nay (9-7).

Tại hội thảo, giáo sư Phùng Hữu Phú, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận trung ương, khẳng định: "Việc xây dựng đội ngũ trí thức VN phải được đặt ra với tầm vóc qui mô, trước hết thể hiện ở việc xây dựng một đường lối và chính sách đúng, một cơ chế hợp lý, nhất là cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo đối với trí thức, làm trí thức gắn bó hơn nữa với dân tộc và nhân dân".

Rất nhiều ý kiến có tính giải pháp và những câu chuyện thật đã được nêu ra tại hội thảo. Ông Vũ Khoan, nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên phó thủ tướng Chính phủ, kiến nghị nghị quyết trung ương 7 phải xác định rõ vị thế của doanh nhân trong hệ thống xã hội, tạo thuận lợi cho doanh nhân có tri thức cần thiết trong thời đại hiện nay.
Còn ông Hồng Hà, nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên tổng thư ký Hội đồng Lý luận trung ương, cho rằng: "Trí thức VN bàn ở hội nghị trung ương sắp tới phải bao gồm cả trí thức do Đảng đào tạo, sử dụng và trí thức do nhân dân cùng các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tự đào tạo, sử dụng, gồm cả trí thức là đảng viên và trí thức chưa phải là đảng viên, cả trí thức của các dân tộc, tôn giáo khác nhau, trí thức trong nước và trí thức Việt kiều".

Theo thống kê, đến giữa năm 2007, cả nước có khoảng 2,7 triệu người có trình độ đại học trở lên, chiếm 4,5% lực lượng lao động, trong đó trên 18.000 thạc sĩ, 16.000 tiến sĩ và trên 6.000 giáo sư, phó giáo sư. Trí thức Việt kiều có khoảng 400.000 người, chiếm hơn 10% cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

KHIẾT HƯNG

No comments: