Tuesday, July 15, 2008

Video -Lễ Khai Mạc WYD 2008 Tập 2: Cờ VNCH thay mặt cho quốc gia VN trong đoàn rước quốc kỳ 173 nước

VietCatholic News (Thứ Ba 15/07/2008 14:18)


Buổi chiều Thứ Ba ngày 15/7/2008, từng đoàn các bạn trẻ thuộc mọi ngôn ngữ, mọi Quốc Gia, đều đổ dồn về Barangaroo để tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 23 năm 2008 tại Sydney. Các ngả đường Sydney đều đông đúc các bạn trẻ như một ngày hội lớn...Các ga xe lửa, trạm xe bus, tràn ngập các bạn trẻ...

Trước thánh lễ các bạn đã rước cây Thánh Giá của ngày Quốc Tế Giới Trẻ lên lễ đài với những tiếng hoan hô vang dội. Cùng lúc đó là đoàn rước quốc kỳ của 173 quốc gia tham dự trong đó có lá cờ của Việt Nam Cộng Hoà thay mặt cho quốc gia Việt Nam trong ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Đúng 4.30 chiều, Thánh Lễ khai mạc Đại Hội Giới Trẻ năm 2008 bắt đầu với đoàn Thánh Giá nến cao, tiếp đến, quý Giám Mục trang nghiêm, và sau cùng là Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sydney chủ tế. Phía bên trái lễ đài, khoảng gần 200 Giám Mục đồng tế, trong đó có 4 Vị Giám Mục Việt Nam. Phía sau Bàn Thờ, Ca Đoàn Tổng Hợp với giàn orchestra vĩ đại phụng vụ Thánh Ca cho Thánh Lễ.

Xin mời quý vị xem tiếp trong video.


Buổi chiều Thứ Ba ngày 15/7/2008, từng đoàn các bạn trẻ thuộc mọi ngôn ngữ, mọi Quốc Gia, đều đổ dồn về Barangaroo để tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 23 năm 2008 tại Sydney. Các ngả đường Sydney đều đông đúc các bạn trẻ như một ngày hội lớn...Các ga xe lửa, trạm xe bus, tràn ngập các bạn trẻ...

Trước thánh lễ các bạn đã rước cây Thánh Giá của ngày Quốc Tế Giới Trẻ lên lễ đài với những tiếng hoan hô vang dội. Cùng lúc đó là đoàn rước quốc kỳ của 173 quốc gia tham dự trong đó có lá cờ của Việt Nam Cộng Hoà thay mặt cho quốc gia Việt Nam trong ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Đúng 4.30 chiều, Thánh Lễ khai mạc Đại Hội Giới Trẻ năm 2008 bắt đầu với đoàn Thánh Giá nến cao, tiếp đến, quý Giám Mục trang nghiêm, và sau cùng là Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sydney chủ tế. Phía bên trái lễ đài, khoảng gần 200 Giám Mục đồng tế, trong đó có 4 Vị Giám Mục Việt Nam. Phía sau Bàn Thờ, Ca Đoàn Tổng Hợp với giàn orchestra vĩ đại phụng vụ Thánh Ca cho Thánh Lễ.

Xin mời quý vị xem tiếp trong video.

No comments: