Sunday, July 13, 2008

Paltalk_2008_0712_GHPGVNTN Mien Bac Cali San Jose lam le truy dieu va tho tang De tu Duc Tang thong Thich Huyen Quang

Paltalk_2008_0712_GHPGVNTN Mien Bac Cali San Jose lam le truy dieu va tho tang De tu Duc Tang thong Thich Huyen Quang tai Chua Thich Ca Da Bao_doan 1 phat 43'17"
http://www.mediafire.com/?44j91ymnqvjPaltalk_2008_0712_GHPGVNTN Mien Bac Cali San Jose lam le truy dieu va tho tang De tu Duc Tang thong Thich Huyen Quang tai Chua Thich Ca Da Bao_doan 2-phat 47'11"
http://www.mediafire.com/?4medl2dgzpjTrước khi Ngài lên đường, đệ tử và chúng sinh xin lần từng trang sách của một âm mưu biến chất Phật giáo “Đỗ Trung Hiếu: Lời Tường Trình từ một người cộng sản giữ nhiệm vụ chính yếu trong công tác quốc doanh hóa Phật Giáo VN.

Lễ Thọ tang đức Đệ tứ Tăng thống chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 07 năm 2008 tại Chùa Diệu Pháp, miền Nam California -Phan 1
http://blog.360.yahoo.com/blog-NUxLXxwlbqe3urvVypU-?cq=1&tag=lethotang-part1

Ông Võ Văn Ái kể chuyện đối xử của csvn với GHPGVNTN, Đức đệ tứ tăng Thống, Thích Huyền Quang:
Download Vo Van Ai - Cs xu su ra sao voi Duc Tang Thong GHPGVNTN


Tang lễ tho tang tại Mỹ:
Download ghpgvntn - Tho tang Duc tang thang tai My


----------------------------------------------------------------------------------
Tuong trinh ve chuyen di Ma Lai cua Chien Si http://www.vitudoweb.com/read.asp?Fl=1/20080713014103.txt&lang=vn


Li.ch Tri`nh Chuye^'n To^ng Du cu?a D-GH Benedict XVI d-e^'n Sydney trong di.p D-HGTTG Ky` 23
http://www.mediafire.com/?lljr0exu1ut

No comments: