Sunday, July 6, 2008

Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền tại Việt Nam phân ưu cùng GHPGVNTNVới lòng thương tiếc vô hạn
Với lòng thành kính tưởng nhớ

Xin kính gởi đến
Quý Chư tôn Giáo phẩm
Hội đồng Lưỡng viện và toàn thể tín đồ
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
trong và ngoài nước
lời phân ưu chân thành
trước sự viên tịch của

ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG
HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN QUANG

một vị lãnh đạo tinh thần bất khuất
trong ý chí bảo vệ sự độc lập của các Giáo hội,
một chiến sĩ miệt mài đấu tranh trong gian khổ cho
Tự do tôn giáo và Dân chủ Nhân quyền,
một tấm gương uy dũng sáng ngời
cho mọi chức sắc tôn giáo tại Việt Nam.

Nguyện cầu cho Hương linh Đại lão Hòa Thượng
sớm siêu sinh tịnh độ, lên cõi vĩnh hằng.
Nguyện chúc cho Giáo hội Phật Giáo VNTN vượt qua
nỗi thương đau và cơn sóng gió.

Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền tại Việt Nam
(đấu tranh cho Tự do tôn giáo và Dân chủ nhân quyền)

Linh mục Têphanô Chân Tín
Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải
Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi
06-07-2008

No comments: