Sunday, July 6, 2008

Thông tư khẩn về lễ tưởng nguyện và thọ tang Đức Tăng thống của VP2/VHÐ

200813/VPIIVHĐ/VPTT/TTK/CTTHÔNG TƯ KHẨN
Về Lễ Tưởng Nguyện và Thọ Tang Đức Đệ Tứ Tăng ThốngKính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử lãnh đạo các cấp Giáo hội

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,
Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử,

Theo khẩn báo của Hội đồng Lưỡng viện và Môn đồ Pháp quyến từ trong nước, đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang, (pháp danh Như An, tự Giải Hòa) sinh ngày 19 tháng 9 năm 1920 (Canh Thân), thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41, sau gần một thế kỷ hoằng hóa độ sinh, đã an tường thị tịch lúc 01 giờ chiều ngày 05 tháng 7 năm 2008 nhằm ngày 03 tháng 6 năm Mậu Tý, trụ thế 89, pháp lạp 69.

Đức Đệ tứ Tăng thống thượng Huyền hạ Quang là vị lãnh đạo tối cao, bi trí lưỡng toàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, suốt đời tận hiến cho Đạo pháp, dân tộc và nhân loại, đã lèo lái con thuyền Giáo hội vượt qua bao nguy biến hiểm ách nhất trong lịch sử truyền bá chánh pháp. Ngài là bậc Cao tăng xuất trần thượng sỹ, học hải uyên thâm, đạo phong trác việt.

Sự viên tịch của đức Đệ tứ Tăng Thống giữa cơn pháp nạn nghiệt ngã hiện nay không chỉ là một mất mát lớn lao đối với GHPGVNTN mà còn là một tổn thất vô biên đối với toàn thể Phật giáo đồ trên khắp năm châu. Lễ Nhập Kim quan của Ngài sẽ cử hành lúc 8 giờ sáng ngày 06.7.2008 tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định. Lễ cung nghinh Kim quan nhập Bảo tháp lúc 07 giờ sáng ngày 11.7.2008 tại khuôn viên Tu viện Nguyên Thiều.

Để tưởng niệm công hạnh cao cả của một bậc Cao tăng thạc đức đương đại, bậc lãnh đạo tối cao của Giáo hội và biểu tỏ sự báo đáp thâm ân giáo dưỡng đối với đức cố Đệ tứ Tăng thống, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ sẽ long trọng tổ chức lễ Tưởng nguyện và Thọ tang đức Đệ tứ Tăng thống, lúc 02 giờ chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 7 năm 2008 nhằm ngày 11 tháng 6 năm Mậu Tý tại Chùa Diệu Pháp, Trụ sở Trung ương của Giáo hội, 311 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776; Tel: (626) 614 – 0566; ngoài ra, thay mặt Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Hội đồng Điều hành, chúng tôi yêu cầu các cấp Giáo hội hoan hỷ thực hiện những Phật sự sau:

1. Quang lâm tham dự Lễ Tưởng Nguyện và Thọ Tang đức cố Đệ tứ Tăng thống được tổ chức tại Chùa Diệu Pháp, trụ sở Trung ương của Giáo hội thật đông đủ theo đúng ngày giờ như trên.

2. Tùy theo hoàn cảnh, điều kiện thiết lập hương án Giác Linh, luân phiên tụng niệm mỗi ngày, từ ngày nhập Kim quan đến ngày thỉnh Kim quan nhập Bảo tháp; đồng thời long trọng tổ chức lễ Tưởng nguyện và Thọ tang đức cố Đệ tứ Tăng thống thật trang nghiêm tại mỗi trú xứ. Nếu quý Tự viện nào chưa có hình của đức Đệ Tứ Tăng Thống, để thuận tiện và nhanh chóng, xin hoan hỷ vào Website Quê Mẹ để in.

3. Gởi điện thư Phân ưu về Tu Viện Nguyên Thiều hoặc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế nhờ chuyển để Phân ưu cùng Hội đồng Lưỡng viện và Môn đồ Pháp quyến.

4. Nỗ lực hành trì chánh pháp, tu tạo các công đức phước thiện, tích cực hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong sứ mạng xiển dương chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại để cúng dường lên Giác linh đức cố Đệ tứ Tăng thống.

Nghiêm túc thực hiện những Phật sự trên không những nói lên tinh thần trách nhiệm cao độ mà còn thể hiện đạo tâm hiếu kính của chúng ta đối với bậc Tôn sư bi trí khả kính.

Nay Thông tư,
Los Angeles ngày 05.7.2008

Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN
Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo,
kiêm Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTNHNHK

Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác


Nơi nhận:

- Như trên “để tri hành”
Bản sao kính gởi:
- Hội Đồng Lưỡng Viện “để kính thẩm tường”
- Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế “để phổ biến”
- Hồ sơ, lưu

No comments: