Thursday, July 17, 2008

Video: Dân Oan Bị Hốt Lên Xe - Công An Giật Biểu Ngữ Dân Oan

Video: Dân Oan Bị Hốt Lên Xe - Công An Giật Biểu Ngữ Dân Oan - Dân Oan Chận Đầu Xe Phó Tổng Thanh Tra Tiền Giang

Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội

Sáng ngày 16 tháng 07,2008, dân oan bị hốt hết lên xe đưa về 110 Cầu Giấy Hà Nội. Trên xe dân oan nói gì? Sau khi về đến 110 Cầu Giấy, dân oan tiếp tục căng biểu ngữ và bị công an đế dẹp như thế nào? Khi xe của phó tổng thanh tra Tiền Giang rời khỏi khách sạn Cầu Giấy, dân oan chận đầu xe ra sao? Xin mời quý bạn đọc theo dõi video ở trang trong.

Video dân oan lúc trên xe đi về 110 Cầy Giấy Hà Nội
Đọan 1

http://www.youtube.com/watch?v=N502NvM7xh0

Đọan 2

http://www.youtube.com/watch?v=xbTVTHehtNE

Video công an giật biểu ngử của dân oan trước cửa 110 Cầu Giấy Hà Nội

http://www.youtube.com/watch?v=UQrhK2rGm9Q



Video dân oan chận đầu xe phó tổng thanh tra Tiền Giang

http://www.youtube.com/watch?v=4C0P8JDCLak

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/index.php

No comments: