Sunday, October 19, 2008

Paltalk_2008_10_18_Hoi luan voi Binh luan gia Ly Dai Nguyen de tai Tinh hinh Phat Giao hien tai

- Tình hình PGVN
- Giai đoạn PGVNTN 54-63

1-


1-
20081018Hoi Luan voi Binh Luan Gia Ly Dai Nguyen_1.mp3 -

2-
20081018Hoi Luan voi Binh Luan Gia Ly Dai Nguyen_2.mp3 -

3-
20081018Hoi Luan voi Binh Luan Gia Ly Dai Nguyen_3.mp3 -


1 http://www.mediafire.com/download.php?zd5vdzanwon
2 http://www.mediafire.com/download.php?jzinzzzninw
3 http://www.mediafire.com/download.php?qttamrdnzqg
Tcbc 2008.10.05 - Dai hoi Thuong nien GHPGVNTN, Le Tram ngay Duc Tang thong + Hop bao_Lien Khuon Phat Hoc Orang County

Paltalk_2008_1005_ NPN va HCS_ Liên Khuôn Phật Học Orange thành tâm thiết lễ tưởng niệm Bách nhựt cung tiến Giác Linh cho cố Đại lão Hòa thượng đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang _

tập 1 phát 44'57"
http://www.mediafire.com/download.php?0yiqnawj2mz
tập 2 phát 45'44"
http://www.mediafire.com/download.php?tyozdymwmtd
- 2008 Playlist VSR những vấn đề cần trao đổi với ông Syhoang
- playlist 2008 Tongiao GHPGVNTN: tin_tuc_Hoi_luan
- 19/10 VSR những vấn đề cần trao đổi với ông Syhoang
- Paltalk_2008_10_18_Hoi luan voi Binh luan gia Ly Dai Nguyen de tai Tinh hinh Phat Giao hien tai

No comments: