Tuesday, October 21, 2008

Dân Oan An Giang Biểu Tình Tuần Hành Tại Saigon

Vào sáng ngày 21 tháng 10, 2008, dân oan các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Long An đã biểu tình tuần hành tại Saigon. Dân oan còn kéo văn phòng kiểm tra đảng để kêu oan....thế nhưng, cộng sản ngồi phòng lạnh...chẳng ai ra tiếp, mà ngược lại còn kêu công an ra đuổi dân... Xin mời quý bạn đọc theo bước chân của dân oan An Giang trên các đường phố Saigon đòi công lý.

1-
- Download

2-
- Download

vne

No comments: