Sunday, October 19, 2008

DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

Kính tặng Công Dân Việt Nam Chân Chính Không cộng sản.

Kính về Ngài TGM.Hànội NGÔ QUANG KIỆT.

Kính về Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ.Dưới bầu trời này

Có ánh Mặt Trời ban ngày

Và Mặt Trăng ban đêm

Như muôn triệu vì sao

Trên trời cao

TÔI LÀ MỘT CON NGƯỜI

Nước mắt cùng vị mặn

Máu cùng mầu đỏ tươiTÔI LÀ MỘT CON NGƯỜI

Trong cộng đồng Thế giới lẻ loiBất hạnh thay !

Quê Hương tôi Việt Nam

Quê Hương tôi trong cảnh lầm than

Trong ngục tù đầy loài ma quái

Dưới ách độc tài cộng sản dã nhân !TÔI KHÔNG ĐƯỢC LÀM NGƯỜI

Trong gông cùm cộng sảnTÔI KHÔNG ĐƯỢC LÀM NGƯỜI

Tôi là con giun con dế

Tôi là người dân nô lệ

Đồng bào tôi là ngựa là trâu !Cho tôi xin được LÀM NGƯỜI

Để tôi không còn nhục nhã

Cho tôi lấy lại QUYỀN NGƯỜI

Không còn xấu hổ thân tôiCho tôi tự do thờ phượng

Theo lòng tín ngưỡng của tôi

Cho tôi nói điều Chân Thật

Bạn hiền cùng khắp năm châuCho tôi TỰ HÀO DÂN TỘC

Ngàn năm Yêu Mến Nước Tôi

Cho tôi TỰ HÀO DÂN TỘC

Văn Minh cùng với loài NgườiCho tôi được sống TỰ HÀO

Tự Hào về Đất Nước tôi

Xin đừng làm tôi nhục nhã

Ra đường cúi mặt hổ ngươiCho tôi làm điều Nhân Nghĩa

Đem điều Nhân Nghĩa vào đời

Cho tôi Tình Người cao cả

Tình Người quý lắm ai ơi !Cho tôi xin được LÀM NGƯỜI

Làm Người Việt Nam Cao Quý

Cho tôi TỰ HÀO DÂN TỘC

Cho tôi xứng đáng LÀM NGƯỜI !Cho tôi TỰ HÀO DÂN TỘC

Ngàn năm Yêu Mến Nước Tôi

Cho tôi Tự Do Dân Chủ

Văn Minh cùng với loài Người.XUÂN HƯƠNG

Sgn.oct.1508

No comments: