Wednesday, October 29, 2008

Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng đất khác của tổ quốc đã mất, nhưng tất cả bọn chúng đều im lặng

Hơn 600 tờ báo ở Việt Nam đồng loã bán nước
Hội Nhà văn Việt Nam đồng loã bán nước
Các hội hè Việt Nam đồng loã bán nước
Các trí thức Việt Nam đồng loã bán nước
Thằng bán nước tự cho mình sáng suốt
Thằng đồng loã bán nước tự cho mình khôn ngoan
Chọn tư thế khom lưng quì gối để làm gì đéo biết
(ngoại trừ việc bú cặc thằng Trung Quốc)


Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng đất khác của tổ quốc đã mất, nhưng tất cả bọn chúng đều im lặng

Chúng theo thằng HCM & đcsvn bán nước cầu vinh !!!!!!?
Hay, chúng là một lũ hèn ???

- Thơ về Hoàng sa Trường sa
- Tả Xung Hữu Đột Búa Xua

No comments: