Wednesday, October 15, 2008

Video: Những người biểu tình chế giễu thủ tướng CSVN đi cửa sau


VietCatholic News (Thứ Ba 14/10/2008 19:01)


tải xuống máy
Cuộc biểu tình do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria tổ chức tại 45 Collins Street, Melbourne đã có tiếng vang sâu rộng trên hệ thống truyền thông Úc Đại Lợi. Chuyện một vị thủ tướng phải đi cửa sau là một “chuyện lạ bốn phương” đã được giới truyền thông Úc tích cực khai thác.

Những người biểu tình cho biết họ đã cố ý chừa ngã sau không biểu tình để thủ tướng CSVN phải đi vào ngã đó. Trong video này, quý vị có thể thấy những người biểu tình đang chế giễu chuyện này và giải thích với công chúng Úc về thành tích nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam cũng như tình trạng tham ô những khoản viện trợ nhân đạo của chính phủ các nước, trong đó có Úc Đại Lợi.

Trong video, ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria đang giải thích cho dư luận chính mạch của Úc Đại Lợi về tình hình cụ thể tại Việt Nam ngày nay và kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam; và sau đó đã trả lời phỏng vấn của VietCatholic.


PV VietCatholic

No comments: