Monday, October 13, 2008

Ông Đại sứ Michael Michalak: Ngôn ngữ ngoại giao thiếu trung thực

VietCatholic News (Thứ Hai 13/10/2008 01:05)
Ông Đại sứ Michalak: Ngôn ngữ ngoại giao thiếu trung thực

Con thỏ Nhân Quyền của ông Đại sứ Michalak

Ông Michalak tới Việt Nam với ba con thỏ: “Nhân Quyền, Kinh Tế và Giáo Dục”. Trong bài phỏng vấn với RFA và bài nói truyện mới đây với tập thể người Việt tại Nam Cali, ông đại sứ đã mập mờ về vấn đề vi phạm Nhân Quyền của Nhà nước Việt Nam. Còn về hai vấn đề kinh tế và giáo dục, ông Michalak đã thúc đẩy cấp cho CSVN ngân quỹ và có hành động rất cụ thể. Vậy hãy thử tìm hiểu xem có một dấu phẩy nào liên quan tới hành động thực tiễn cho con thỏ Nhân Quyền của nhà Đại Sứ nầy không?

Ông Michalak tuyên bố: “Về nhân quyền, tôi nghĩ ở Việt Nam nhiều quyền tự do cá nhân vẫn còn thiếu, như tự do tập họp, tự do báo chí, tự do phát biểu tư tưởng. Dù nói vậy nhưng tôi cũng tin rằng nếu và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam qua chương trình Ðối Thoại Nhân Quyền Hàng Năm, qua các chương trình viện trợ kinh tế, và những chương trình khác. VÀ sau đó ông nói tiếp rằng: “Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đặt vấn đề nhân quyền với chính phủ Việt Nam, và tiếp tục kêu gọi Việt Nam cải tiến trong lãnh vực này”.

Nhưng tự do mà ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà nội rêu rao không rõ là thứ tự do gì? Lấy cái gì để làm cái mốc so sánh 5 năm trước với hiện tại? Hình như ông Đại Sứ có vẻ mập mờ trong cách trả lời của mình khi nói rằng: “Hoa Kỳ không can dự vào tranh chấp đất đai tại Hà Nội… vấn đề tại Thái Hà và Tòa Khâm Sứ hiện nay là tranh chấp đất đai. Chúng ta không can dự vào tranh chấp đất đai.»

Khi nhận định như vậy là ông đại sứ đã tránh né vấn đề. Dĩ nhiên không ai nghĩ chính phủ Hoa Kỳ sẽ can dự vào việc tranh chấp đất đai! Tuy nhiên với tư cách một vị Đại Sứ, ông Michalak phải thấy được vấn đề đòi đất Tòa Khâm Sứ và ở Thái Hà là vấn đề công lý, là vấn đề quyền tư hữu của người dân Việt Nam bị tước đoạt, như chính lời Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã nhấn mạnh! Nếu ông đại sứ không nhìn ra được vấn đề này thì thực sự ông đã biết mà trốn tránh trách nhiệm của mình. Chẳng lẽ ông không thấy được bao nhiêu công an cảnh sát đánh người? bao nhiêu lực lượng an ninh đàn áp dân chúng cầu nguyện một cách ôn hòa, v.v… ?

Ông Michalak cũng cho biết thêm: “Quan điểm của chúng ta về tự do tôn giáo rất rõ ràng. Tự do tôn giáo là cho phép hành đạo. Ngày nay, Việt Nam có nhiều nhà thờ chính thức được nhà nước công nhận.”

Vậy xin hỏi ông Michalak nếu như bên Hoa Kỳ, các nhà thờ hay đất đai của tôn giáo bị cưỡng chiếm hoăc bị tịch thu, bị trưng dụng trái phép, thì hỏi đây có phải là phạm đến quyền tự do tôn giáo không? Nếu bị tịch thu trái phép mà dân chúng đòi lại thì đó có phải là vi phạm tới nhân quyền và tự do tôn giáo không? Thêm nữa, nếu không có nhà thờ và cơ sở để phụng tự thì làm sao gọi được là có tự do tôn giáo? Nếu như theo định nghĩa của ông Đại sứ rằng «Tự do tôn giáo là cho phép hành đạo. Ngày nay, Việt Nam có nhiều nhà thờ chính thức được nhà nước công nhận ». Vậy thử hỏi chỉ cho phép hành đạo và một số nhà thờ được chính thức công nhận, hai yếu tố này có tạo thành tiêu chuẩn tự do tôn giáo không? Ông Đại sứ có thể đã diễn đạt sự hiểu biết của mình về tự do tôn giáo của mình quá hạn hẹp. Hoặc cũng có thể ông đại sứ ngầm ý nói rằng «tự do tôn giáo ở Việt Nam chỉ có thế mà thôi!". Nếu thực sự là vậy thì điều trình bầy của ông Đại sứ về tự do tôn giáo của Việt Nam quả là điều đáng quan tâm và là một lời kết án Nhà nước Việt Nam.

Trở lại vấn đề Nhân Quyền, Bản Tuyên ngôn Nhân Quyền LHQ tuyên cáo ngày 10/12/1948 chứa 30 điều khoản. Tự do chỉ chứa trong vài điều khoản. Còn các điều khoản khác nhấn mạnh các quyền sống căn bản của con người. Thử tìm hiểu đâu là các căn bản Nhân Quyền mà ông Đại Sứ xem như không để ý tới khi phát biểu. Ông nêu ra vài cái tự do và cho đó là bước tiến về Nhân Quyền tại Việt Nam !

Nhà nước CSVN vào LHQ ngày 20/09/1977 và đã kí kết công nhận Tuyên Ngôn Nhân Quyền của LHQ. Theo tình hình hiện nay. CSVN đã vi phạm 12 điều khoản quan trọng và căn bản nhất trên 30. Nhân Quyền là một tập hợp một số quyền căn bản liên quan tới sự sống của con người và quan trọng hơn các tự do mà ông Michalak nêu ra. Thể theo Tuyên Ngôn Nhân Quyền của LHQ mà CSVN đã ký vào. Họ đã phạm các điều khoản căn bản sau đây: 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18,19, 23, 30. Nhất là các điểu căn bản liên quan mật thiết tới sự sống của con nguời mà ông Michalak không nêu ra.


Điều khoản 3: “Tất cả mọi ngừơi có quyền sống, có quyền tự do và được bảo đảm anh ninh sự sống”. Trong các buổi cầu nguyện tại TKS và Thái Hà, CSVN đã tới đánh đập và tung du côn vào sinh sự làm nguy hại cho an ninh của sự sống của Giáo dân và giáo phẩm!
Điều khỏan 5: “Không được tra tấn, tạo hình phạt hay đồi xử độc ác, bất nhân và làm mất phẩm gía"! CSVN đã làm gì đối với linh mục Nguyễn Văn Lý, và TGM Ngô Quang Kiệt bằng truyền thông của họ? “
Điều khoản 7: “Luật pháp phải che chở mọi nguời”. Xem vụ Thái Hà. CSVN đã làm gì chống lại bọn nghiện ngập tới xô xát và khiêu khích? Chính họ tổ chức và điều khiển các hành động ấy. Chính quyền thành du côn.
Điều khỏan 8: “Tất cả mọi cá nhân có quyền khiều nại toà án chống lại các bão hành..”. Trong vụ Thái Hà và TKS. UBND thành phố Hà Nội đã ngang ngườc thay tào án đề hàm hồ và đe dọa với khủng bố!
Điều khoản 10: “Một toà án độc lập và chinh trực phải nghe phải trái về các tố cáo để phân giải.” C ả hệ thống truyền thông xỉ vả, bỏ vạ cáo gian TGM Ngô Quang Kiệt. Sao không xử tội truyền thông ấy đi?
Điều khỏan 12: ”..Không được đụng chạm tới danh dự và thanh danh của ai. Tất cả mọi người phải được luật pháp bảo vệ chống các vi phạm ấy”. Bộ máy tuyên truyền CSVN vi phạm điều khỏan nầy đối với TGM Ngô Quang Kiệt !
Điều Khỏan 13: “Tất cả có quyền đi lại tự do.. trong một quốc gia”. CSVN đã lên xe chận các người về Thái Hà cầu ngyện là cái gì ?
Điều khỏan 17: “Tất cả mọi người có quyền tư hữu”. Nguyễn Tấn Dũng đã ói gì với HĐGMVN ?
Điều khoản 18: “Tất cả mọi người…có quyền bày tỏ tôn giáo của họ hay niềm tin trong thế đơn chiếc hay cộng đồng, ở chố tư nhân tới chốn công cộng bằng rao gảng…, hành lễ và phụng tự”. Tại TKS và Thái Hà, CSVN đã vi phạm điều khoản nầy!
Điều khoản 19: "Mọi người có quyền tự do tư tưởng và ngôn luận…”. CSVN vi phạm điều khoản nầy và đàn áp bỏ tù một số những nhà bất đồng chính kiến như hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân cùng vô số nhà dân chủ khác.
Điều khoản 23: “Tât cả mọi người có quyền lập nghiệp đoàn và ghi tên vào nghiệp đoàn để quyền lợi được bảo vệ”. CSVN đã làm gì với nghiệp đoàn tự do?
Điều khoản 30: “Không có một điều luật nào của Tuyên Nhân Nhân Quyền cho phép một thể chế có những hành động phà hủy những quyền và tự do đã nêu”: CSVN nêu vấn đề là chính thể CS có những luật lệ riêng để thối thác thi hành các khoản của Tuyên Ngôn mà họ đã ký.

Ông Michalak nói dối hay che dấu về vi phạm Nhân Quyền bằng ngôn ngữ ngoại giao.

Hiện tình CSVN đang vị phạm các điều khỏan kể trên. Nhất là tự do tôn giáo và bất đồng chính kiến chính trị. Nhiều người bị bắt và bị cầm tù một cách ngang trái do các đạo luật 31/CP và 88/CP. Hành động ấy được áp dụng cho đối kháng chính trị hay lương tâm. TKS và Thái Hà là những điễn hình.

Nhân quyền còn bị vi phạm đối với các dân thiểu số, nạn nhân của những sách nhiễu tại nhiều địa phương và các tàn nhẫn của công an. Các nạn nhân nầy tìm nương náu ở Campuchia. Các dân thiểu số vùng Cao Nguyên trung phần là những nạn nhân chính. Một số báo cáo từ các trưởng nhiệm sở của phái bộ Hội Đồng Âu-Châu tại Việt Nam, đồng thuận với các trường nhiệm sở người Việt trong nước làm việc cho các trưởng nhiệm nầy, trình bày một tình trạng Nhân Quyền có cải thiện. Tuy thế, tỉnh thế xem ra trái ngược với những báo cáo của nhà quan sát tại chổ. Các nhà quan sát nầy lại trình bày một tình trạng hư hỏng hơn, nhất là đối với những thiểu số chủng tộc mà Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Tị Nạn tìm cách đem về Việt Nam mà không tìm ra thỏa thuận của chính thể CSVN Việt Nam.

Tự do tôn giáo không được tôn trọng nhất là trên phương diện phát triển: Không cho phép được tự do bổ nhiệm phong chức giám mục, hạn chế việc đào tạo chủng sinh, v.v... Yếu tố phát triển đạo giáo phải được xem là yếu tố căn bản nhất cho một tôn giáo. Vấn đề phải được xem là tối quan trọng mà Ngài Đại Sứ không một mãy may nói tới. Chỉ bâng quơ qua câu: «so với 5 năm trước đây thì bây giờ người Việt được tự do hơn nhiều”.

Trong khi đó nữ dân biểu Loretta có cái nhìn rât khác qua các tuyên bố sau đây:

«Nhưng ngay cả Quốc Hội Hoa Kỳ cũng bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam che mắt bịt tai. Nhà nước Việt Nam luôn có những màn ngoại giao, trình diễn những thành tựu tiến bộ trước các giới chức Mỹ, giống như họ thường làm với các phái đoàn ngoại quốc chính thức thăm Việt Nam” bà Loretta Sanchez cho biết. Bà Sanchez nhận định: “Trước các diễn tiến không mấy tốt đẹp trong thời gian qua, và sau một thời gian thúc đẩy, vận động cũng như trình bày với công luận, tôi tin rằng Hoa Kỳ sẽ đưa Việt Nam vào trở lại danh sách 'CPC'.”

Qua các báo cáo của các trưởng nhiệm tại Việt Nam của Hội Đồng Âu Châu, của tổ chức Ân Xá Quốc Tế Amnesty International và của các nhà quan sát độc lập, cũng như các tuyên bố về Nhân Quyền của Ngài Michalak và nữ dân biểu Sanchez, tuy tỉnh hình về Nhân Quyền chỉ có một và cũng chỉ có một Việt Nam mà thôi. Nhưng chính vì sự trái ngược của các báo cáo và tuyên bố. Một quan sát bàng quan sẽ phải đi tới kết luận là phải có nhiều tình hình Nhân Quyền tại Việt Nam và nhiều Việt Nam!

Nhưng tình hình Nhân Quyền tại Việt Nam chỉ có một và chỉ một Việt Nam CS thôi. Đo đó ai sẽ là phía nói láo hay dấu diếm đây? Về phía trình bầy của ông đại sứ Michalak hay về phía các nhà quan sát độc lập và nữ dân biểu Sanchez! Chỉ cần xem các video và hình ảnh trình chiếu trên hầu hết các diễn đàn hải ngoại về tình hình gần đây của TKS và Thái Hà chúng ta sẽ thấy rõ ai đã trình bầy sai thực tế!.

Kết luận đượng nhiên và phải có. Đó là báo cáo Michalak là phía láo phét hay che dấu. Vì thế khi nhà báo Nguyễn Khanh xin ông Michalak cho điểm về Nhân Quyền tại Việt Nam: “Tốt, trung bình hay xấu”. Ông Michalak, nếu thành thật với luơng tâm vì các sự kiện xấu xa liên quan tời TKS và Thái Hà từ phía CSVN và không chối cãi đuợc, không thể tránh được chữ “xấu”. Nên đành phải, mở đuờng máu qua câu nói cho qua như ném cát vào mắt: «Không, xin lỗi, tôi không cho điểm”. Một thói đời chạy tội có tính cách ngoại giao lấp liếm!

Ông Michalak: trung lập giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu?

Tuy cái mốc của câu chuyện TKS và Thái Hà liên quan tởi đất đai. Nhưng ý nghiã của vấn đề phải được hiểu cách sâu rộng hơn. Vì trong các vụ trên. VSVN đã vi phạm các điều khoản của Tuyên gôn Nhân Quyền của LHQ đã nêu trên. Phải trái chỗ nào đã rõ. Tốt xấu và thiện ác ở phía nào đã rõ như ban ngày. Vấn đề không ở chỗ tranh chấp đất đai nữa. Mà ở chổ vi phạm Nhân Quyền, vi phạm Công Lý qua đất đai.

Ông Michalak lại chơi chữ và tuyên bố: “Vâng, chúng tôi biết rằng có rất nhiều vụ tranh chấp đất đai đang diễn ra tại Việt Nam…. Và chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi tình hình, không phải là đối với vấn đề tranh chấp đất đai, vì chúng tôi không đứng về phía nào trong việc này, mà chúng tôi theo dõi để đảm bảo là quyền tụ tập ôn hoà và bày tỏ quan điểm của công dân được tôn trọng”.

Vấn đề không ở chỗ “đứng về phía nào”. Mà ở chỗ ai đã vi phạm Nhân Quyền trong các vụ TKS và Thái Hà? Ông Michalak ngụy biện thay chữ “vi phạm Nhân Quyền” bằng chữ “phía nào”. Nhân Quyền là Nhân Quyền sao lại phía nào? Lối ngụy biện nầy cho phép ong đại sứ trung lập giữa thiện và ác, giữa tồt và xấu thật rõ ràng!

Ông Michalak “khuyên” TGM Ngô Quang Kiệt và CSVN ngồi xuống bàn đàm phán!

Sáng kiến này của ông Micahlak để giải quyết vụ TKS và Giáo xứ Thái Hà thật là một lời nói cho qua! Ông nói: “Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục làm những gì mà chúng tôi đang làm. Nghĩa là điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm là thúc giục đôi bên ngồi xuống bàn đàm phán và cùng nỗ lực tìm ra một giải pháp ôn hoà”.

Ông Michalak đã gỉa vờ không biết rằng ôn hòa của CSVN là dùng truyền thông đấu tố, là vu khống, là hạn chế quyền tự do đi lại, là vây bủa Tòa Giám Mục Hà Nội và TGM Ngô Quang Kiệt với biết bao nhiêu máy móc kiểm soát dò la..., là gây chia rẻ các tôn giáo và gây mối căm thù giữa quần chúng chống lại GHCGVN!

Ông Michalak đã gỉa vờ không biết rằng HĐGMVN và chính Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã bao nhiêu lần đã ngồi xuống và gặp ông Nguyễn Tấn Dũng và UBND Tp Hà nội. Nhưng kết quả là độc thoại về phía Nhà nước, luôn luôn muốn dùng quyền của mình để trấn áp lẽ phải!

Nhà nước vẫn một luận điệu là "KHÔNG CÓ CƠ SỞ GIẢI QUYẾT như Điều 1 của Nghị Định 3/2003/QH 11 đã qui định"! Hoặc là: “Hội đồng Giám mục Việt Nam phải có những quyết định để chấm dứt cũng như không lặp lại những việc làm sai trái đó…”

Để kết luận, chúng xin thưa với ông đại sứ Michalak như sau:

1.- Nhân Quyền không chỉ như ông đại sứ đã nói: “so với 5 năm trước đây thì bây giờ người Việt được tự do hơn nhiều”. Nhân Quyền theo Tuyên Ngôn Nhân Quyền của LHQ ký ngày 10/12/1948 chứa đựng trong 30 Điều Khoản nói rõ, ngoài tự do, nhiều quyền căn bản cần cho sự sống hơn cái “tự do” gì đó mà Ngài xem như là tất cả Nhân Quyền. Là vị đại sứ đại diện cho Chính phủ Hoa Kỳ, ông Đại sứ chắc đã biết CSVN đang đe dọa quyền tự do, nhân quyền và mạng sống của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, các linh mục ở giáo xứ Thái Hà, và một số giáo dân đã bị bắt, và nhiều người khác đang bị công an gọi lên thẩm vấn, bị đe dọa và bị cấm cách đủ điều...

2.- Nếu ông Đại Sứ không thấy hay không biết và không tuyên bồ gì hết thời còn hiểu được và không ai trách cứ Ông. Nhưng một khi ông đưa ra lời nhận định rằng những diễn biến giáo dân cầu nguyện đòi công lý ở Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà mà ông tuyên bố rằng: "Chuyện ấy là chuyện đất đai”, do vậy ông "không đứng về phe nào hay không theo ai cả” thì thật là khó hiểu! Đất đai chỉ là sự kiện. Cái tâm điểm là vấn đề công lý của người dân Việt, của Tổng giáo phận Hà nội đã bị cướp đi một cách phi lý và không được giải quyết, cái đó chính là Nhân Quyền bị tước đoạt.

Dĩ nhiên, Hoa Kỳ có quá trình lịch sử lâu dài luôn luôn đề cao và tôn trọng Nhân Quyền và Các Quyền Tự Do của con người, nhất là Tự Do Tôn Giáo... thì chính sự ý thức đúng đắn về những quyền căn bản này phải là một thách đố cho một vị Đại Sứ Hoa Kỳ trong một quốc gia mà những quyền lợi này không được bảo đảm. Là một một công dân Hoa Kỳ -- chứ chẳng cần với tư cách một vị đại sứ cho một quốc gia -- luôn luôn lúc nào cũng phải đề cao và là gương mẫu lý tưởng dự do, bình đẳng và nhân quyền của Hoa Kỳ, không ai có thể nhắm mắt và thỏa hiệp với những bất công và vi phạm nhân quyền được!

Geneve, ngày 13.10.2008
Tiến sĩ Hồng Lĩnh
----------------------------
- Tân Đại sứ Mỹ tại VN Michael Michalak khẳng định 3 ưu tiên: Nhân quyền, Kinh tế và Giáo dục
- Hội luận: TT. Ng. Tấn Dũng hay TGM Ngô Quang Kiệt, ai là người vi phạm hiến pháp ? - tiến sĩ Ng. Anh Tuấn
- VN tái khẳng định không thừa nhận quyền tư hữu đất đai
- CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG QUYỀN DÂN DỰ VÀ CHÍNH TRỊ (1966)
- Hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

No comments: