Sunday, October 26, 2008

Việt Nam - Tàu và Hội nghị Âu Á tại Bắc Kinh. Tư Bản sẽ đi về đâu? Di sản Việt trong Văn minh Tàu

200810
Giáo sư Ts Cao Thế Dung
Việt Nam - Tàu và Hội nghị Âu Á tại Bắc Kinh. Tư Bản sẽ đi về đâu? Di sản Việt trong Văn minh Tàu

1-


2- 10/16/08


3-
10/23/2008
...
Âm mưu của Tàu trong việc chiếm đất biển, thôn tinh VN từ xa xưa đến nay
CT Dung: "VN đã mất khoảng 1700 km2 đất cho TC, và hơn 1/2 vùng biển bắc bộ VN (tài liệu CIA 2000)".
Hợp tác đánh cá chung, khai thác biển Đông với Tàu chỉ là 1 hình thức ngụy trang, chia chác bỏ túi, giao chủ quyền cho TC mà thôi. Nhân dân VN mất to !!
Csvn là thừa sai của TC.
Cs đã cắt đất dâng biển & đảo VN cho TQ dưới nhiều hình thức, và còn tiếp tục ... nếu nhân dân ta chưa mở mắt, chưa quan tâm đến hệ lụy của việc mất chủ quyền, mất nước đang xảy ra ... theo sách lược "tằm ăn dâu".
Cứ theo sự bưng bít, tuyên truyên láo 1 chiều cs, khi biết sự thật thì ... quá trễ !!!

No comments: