Sunday, October 19, 2008

Lãnh thổ: RFA phong van ong Hoang Minh Chinh v/v csvn lén lút ký hiệp ước dâng đất và biển VN cho TQ năm 1999-2000

Lãnh thổ: RFA phong van ong Hoang Minh Chinh v/v csvn lén lút ký hiệp ước dâng đất và biển VN cho TQ năm 1999-2000

2002 RFA :
- phong van ong Hoang Minh Chinh v/v csvn lén lút ký hiệp ước dâng đất và biển VN cho TQ năm 1999-2000
- Bài tóm tát về sự kiện bán nước của csvn năm 1999-2000

Powered by eSnips.com


Liên quan:
- Thảo luận cùng ông Lê Công Phụng về vấn đề biên giới (Trương Nhân Tuấn)
- Thanh niên Việt - Trung gặp gỡ hữu nghị tại Trung Quốc
- Bùi Tín: Quan hệ Việt - Trung, Mười tám năm Bắc thuộc đã là quá đủ !
- Lãnh thổ: RFA phong van ong Hoang Minh Chinh v/v csvn lén lút ký hiệp ước dâng đất và biển VN cho TQ năm 1999-2000
- audio Tài liệu tình báo v/v csvn bán nước 1999-2000...
- * Vài tài liệu liên quan việc bán nước của csvn 1958, 1999-2000
- Phe cấp tiến, phe bảo thủ : cùng một định hướng !...
--------------------------------------------------------------------------
Tải xuống files zip nói trên:

- rfa_vc_bannuoc_rm1.zip
- rfa_vc_bannuoc_rm2.zip
- 2008TailieuTinhBaoCsvnBanNuoc19992000.mp3
- Rfa2002_1181473_Vc_bannuoc_Vn1.mp3
- Rfa2002_1181493_Vc_bannuoc_Vn2.mp3

No comments: