Tuesday, October 21, 2008

audio Hội luận với ông Syhoang về chuyến đi của TT Ng. Tấn Dũng sang Tàu qua đề tài kinh tế

Hội luận với ông Syhoang về chuyến đi của TT Ng. Tấn Dũng sang Tàu, với tuyên bố:
- TC là đối tác số 1 của VN về kinh tế !

Ai cũng biết rằng:
VNcs đã hợp tác toàn diện với TC qua "16 chữ vàng" bịp bợm.

Vấn đề đặt ra là:
VN đã và đang là "thùng rác" tiêu thụ những hàng hóa của TC có nhiễm độc tố bị thế giới từ chối !
Mậu dịch TC/VNcs mỗi năm là bao nhiêu, và SIÊU XUẤT của TC sang VN là bao nhiêu mỗi năm ??
Kinh tế TC sẽ giết kinh tế vN ra làm sao ??
Hệ lụy cho nhân dân VN khi tiêu thụ hàng hóa độc hại của TC trong tương lai nhằm tiêu diệt dân tộc Việt ??

Chừng nào VN bị mất hoàn toàn vào tay TC về mọi mặt : chính trị, kinh tế, văn hóa, đất đai, di dân lấn đất ???
Ngày đó không xa !!!

Boomp3.com


- Vai trò cần có của một thủ tướng

Powered by eSnips.com

No comments: