Thursday, October 2, 2008

audio quanh Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 1958 playlist

audio quanh Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958 playlist

Phản ứng của người VN trong ngoài nước đến nay 2008 !

Dâng Hoàng Trường sa, biển Đông VN cho TQ
VN mất : vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, hải sản, dầu thô, dầu khí, ...

Trách nhiệm thuộc:
Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh, Bộ chính trị csbv 1958

Powered by eSnips.com


Sai lầm cực kỳ nghiêm trọng:
- đổi lấy súng đạn TC, .. để xâm lược miền Nam, bành trướng cncs giùm LX/TC trên xương máu thanh niên VN, thời gian xây dựng của dân tộc VN; TC không tốn tiền quảng cáo để bán súng đạn;
Đứng trên lợi ích dân tộc, đây là một cuộc chiến vô lý, phi nghĩa, ngu xuẩn ! Hãy nhìn Băc/Nam Hàn, Đông/Tây Đức.
- gây chia rẻ, hận thù trong lòng dân Việt; gây cảnh tang tóc, chia ly trong mọi gia đình dân Việt;
- tạo một nước Việt luôn yếu kém mọi mặt để TC dễ bề khống chế, thôn tính;
- csvn khôn nhà dại chợ, cõng rắn cắn gà nhà; đuổi hổ cử trước rước voi cửa sau;
- bán những cái không thuộc của mình (thuộc VNCH) : cướp, phi pháp;
- Không bảo vệ tài sản của tiền nhân Việt: tội phản quốc, chiếu theo hiến pháp !!


---------------------
Liên quan:
- audio: lịch sử, Cs cấp tiến_bảo thủ, thời sự, bình luận
- audio Sự tích con yêu râu xanh
- audio quanh Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 1958 playlist
audio quanhViecCsvn_banNuoc_1999-2000 playlist

* Audio playlist: lịch sử, HCM, cncs, dân oan, dân chủ, biên giới HS TS
- audio Hồ Chí Minh & cncs 1 playlist
- audio Hồ Chí Minh & cncs 2 playlist
- audio phát biểu của Ls Lê Thị Công Nhân
- audio cs_phe_CapTien_BaoThu_deula_VietGian (17 tracks)

- Mất Biển Đông Là Mất Nước Đó ! - Vu Huu San
- Lê Công Phụng Không Biết Lịch Sử Biên Giới
- audio quanh Viec Csvn_banNuoc_1999-2000 playlist
- audio quanh Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 1958 playlist
- Thanh niên Việt - Trung gặp gỡ hữu nghị tại Trung Quốc

No comments: