Friday, October 3, 2008

audio vnsr 3/10/2008 Cầu nguyện cho Thái Hà - TKS , HN...

3/10/08

Đề tài:
- Cộng đồng công giáo Úc châu cầu nguyện, chia sẻ với Thái Hà, TKS - HN
- Phát biểu của thầy Thích Không Tánh, GHPGVNTN, từ VN
- BK tường trình về thánh lễ; ...
- BK điện đàm với Lm NV Khải ở Thái Hà, Lm TT Cung, TKS Hn, VN
...


bấm vào đây để tải xuống máy

Boomp3.com

Úc : mùa hè bắt đầu 10/10/2008

http://www.vnsr.net/

No comments: