Wednesday, October 8, 2008

Đức Giáo Hoàng tán thưởng đức tin trong những quốc gia hậu cộng sản

VietCatholic News (Chúa Nhật 05/10/2008 08:14)

”Ngài khuyến các Giám Mục giữ ngọn lửa sống động”.

VATICAN ( Zenit.org). Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khích lệ các giám chức từ các xứ nguyên cộng sản giữ ngọn lửa đức tin sống động trong các cộng đoàn bé nhỏ của mình.

Đức Giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi này khi ngài tiếp kiến riêng các giám chức từ Kazakhstan và Trung Á, đến Rôma thực hiện cuộc thăm viếng theo Giáo Luật thông lệ mỗi 5 năm.

Trong những bài phát biểu bằng tiếng Ý và tiếng Nga, Đức Thánh Cha ngõ lời với các giám chức từ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan Tajikistan và Turkmenistan. Ngài mời các giám mục tỏ lòng biết ơn vì nạn khủng bố cộng sản đã không dập tắt đức tin của dân Chúa, nhờ những “hy sinh nhiệt tình của các linh mục, các tu sĩ và giáo dân.”

Ngài tiếp tục thừa nhận rằng các giám chức thường chăm sóc những cộng đoàn Công Giáo rất nhỏ. Tại Kyrgyzstan, ví dụ, những thống kê năm 2004 chi cho biết 500 người Công Gíao trong khu quản trị tông toà. Khu truuyền giáo “sui juris”-(tự quản) Turmenistan chỉ báo cáo 50 người Công Giáo trong năm đó.

Như vậy, Đức Thánh Cha kêu mời các giám chức hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình và theo kinh nghiệm đã qua của mình.

“Chư huynh hãy tiếp tục giáo dục mỗi người biết nghe lời Chúa và nuôi dưỡng lòng sùng kinh Đức Maria và tình yêu đối với Thánh Thể, cách riêng trong giới trẻ,” ngài nói. “Hãy khích lệ các gia đình lần chuỗi Mân Côi. Hãy kiên nhẫn và can đảm tìm kiếm những con đường và những cách thức mới làm việc tông đồ, quan tâm hiện đại hóa nhửng con đường và những cách thức đó theo những đòi hỏi ngày nay, lưu ý đến ngôn ngữ và văn hóa của những tín hữu phó thác cho chư huynh chăm sóc.”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tiếp tục đề cao tầm quan trọng tuyệt đối của sự hiệp nhất trong những tình huống khác nhau đối mặt các giám mục. Ngài khuyến khích sự hiệp nhất giữa các giám chức và các linh mục, các tu sĩ và giáo dân, và trong chính các cộng đoàn. Sự hiệp nhất như thế sẽ làm cho những cố gắng tông đồ nên hiệu nghiệm hơn, Đức Giáo hoàng bảo đảm.

Quay sự chú ý của ngài về tai hoạ ngày càng gia tăng của nạn khủng bố trong một số lãnh vực các giám chức phục vụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng luật pháp phải chống đối việc sử dụng khủng bố. “Tuy nhiên”, ngài nói, “quyền lực của luật pháp không bao giờ cổ võ sự thiếu công lý, sự thực thi tự do tôn giáo cũng không thể bị hạn chế, bởi vì sự tuyên xưng tự do đức tin của mình là một luật nhân bản được thừa nhận là cơ bản và phổ quát.”

Đức Thánh Cha nhắc rằng Giáo Hội là người đầu tiên cổ võ quyền tự do tôn giáo, bởi vì không bao giờ Giáo Hội áp đặt, nhưng chỉ đề nghị, đức tin.

Giáo Hội biết, ngài nói, “sự trở lại là hoa quả mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần thực hiện. Đức tin là một ân huệ và một việc làm của Thiên Chúa, và do đó loại trừ bất cứ hình thức chiêu mộ nào cưỡng bách, cám dỗ hay là lôi cuốn dân chúng theo đức tin bằng sự lừa đảo.”

“ Một người có thể cởi mở cho đức tin sau khi suy xét chín chắn và trách nhiệm, và phải có khả năng thực hiện với ao ước thân mật trong tự do. Điều này làm lợi không những cho cá nhân, mà còn cho toàn thể xã hội, bởi vì sự tuân giữ trung thành lề luật Chúa giúp xây dựng một hình thưc chung sống đúng và hiệp nhất hơn.”
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách

No comments: