Sunday, October 5, 2008

Hội đồng Giám Mục Việt Nam: ANH HÙNG VÍ THỂ KHÚC LƯƠN KHI CUỘN THÌ NGẮN KHI VƯƠN THÌ DÀI!

Hội đồng Giám Mục Việt Nam: ANH HÙNG VÍ THỂ KHÚC LƯƠN
KHI CUỘN THÌ NGẮN KHI VƯƠN THÌ DÀI!

Khó chọn một thời điểm chính xác hơn cho cả Miền Bắc và Miền Nam. Năm 1980 là năm đầu tiên Giám Mục 2 miền họp Đại Hội tại Hà Nội. Kể từ Thư Chung năm 1980, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chọn con đường tự cuộn tròn mình lại thành một bộ phận nhỏ nằm trong lòng Tổ Quốc và Dân Tộc do Đảng Cộng Sản lãnh đạo. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đến lăng Ba Đình kính viếng Bác Hồ để xin Bác chứng nhận cho tấm lòng thành “hết lòng phục vụ Tổ Quốc và Dân Tộc”.

Về sau, nảy sinh từ thực tế, người đời gọi Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội Quốc Doanh. “Giáo Hội Quốc Doanh” là một cụm từ mô tả tình trạng cuộn tròn của Giáo Hội đến mức độ tận cùng vong thân, Giáo Hội chỉ còn danh mà đã mất thực, Giáo Hội là một bộ phận nhỏ của Mặt Trận Tổ Quốc. Từ năm 1980 đến nay, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam chấp nhận quyền lực chỉ huy, điều hành, kiểm soát và cùm kẹp rất khôn khéo của Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Hằng năm họp đại hội Giám Mục Toàn Quốc, có Ban Tôn Giáo đến khai mạc và bế mạc Đại Hội, và Đại Hội viết báo cáo trình lên Thủ Tướng để bày tỏ lòng trung thành phục vụ Tổ Quốc và Dân Tộc.

Từ năm 1980 đến nay là 30 năm Giáo Hội cuộn tròn trong ống tay áo của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong cái quy chế “Xin – Cho”. Hàng năm Giáo Hội phải ngửa tay xin Hồng Y, xin Giám Mục, xin Linh Mục, xin Tuyển Sinh… quyền “cho” là quyền tuyệt đối thuộc về Đảng và Nhà Nước. Trong cái thế cùng khốn ngặt nghèo nhục nhã như thế, trong hàng Giám Mục Việt Nam vẫn còn có những vị ôm ấp nuôi chí cứu nguy Giáo Hội thoát khỏi vòng xiềng xích của Đảng Cộng Sản Hà Nội.

Đến năm nay 2008, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Đại Hội tại Xuân Lộc, không có Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ đến chủ tọa nữa. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã làm một cuộc “nổi dậy”, xé bỏ “Thư Chung 1980”, đưa ra “Thư Chung mới 2008”. Thư Chung Cách Mạng 2008 không viết một lời một ý nào về “Mục Vụ”. Thư chung ngắn gọn và sắc như dao này là một “Thư Chung Chính Trị” nhắm vào Đảng Cộng Sản để đưa ra “Quan Điểm” giải quyết tận gốc vấn đề “quyền tư hữu” đang tranh chấp giữa Giáo Hội và Đảng Cộng Sản. Thư Chung năm 2008 chỉ là một bản Memorandum, một bài “Hịch Công Lý và Hòa Bình”.

Thư Chung 2008 Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn ký tại Xuân Lộc ngày 25 tháng 9 năm 2008, đánh dấu một kỷ nguyên vươn dài lên của Giáo Hội Cộng Giáo Việt Nam, chấm dứt 30 năm cuộn tròn trong “quốc doanh”. Con nhộng nằm cuộn tròn trong tổ kén đã cắn tổ thoát ra là không chui ngược vào tổ được nữa, chỉ còn một con đường hóa bướm mà thôi. Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hôm nay có tiếng nói “đáng mặt làm Người” nở mày nở mặt với 80 triệu đồng bào Việt Nam, và bàn dân thiên hạ năm châu, là nhờ đại công lao tâm khổ trí bày mưu thiết kế của Giám Mục Bùi Tuần, nguyên Giám Mục Long Xuyên đã về hưu.

Đức Giám Mục Bùi Tuần và Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II là “đồng chí” trong cùng một “Nhà Sông Ranh” miền Bavaria của Opus Dei, một nhánh của Dòng Tên. Ngài được Opus Dei bố trí từ Đức về Việt Nam chờ đến đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975 được tấn phong Giám Mục phó Long Xuyên. Hình dáng, đức độ, văn phong của Ngài giống hệt quan trạng Mạc Đỉnh Chi. Ngài đóng vai “bang trưởng quốc doanh” trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, và trong cả Giáo Hội, là cây viết thường xuyên của tờ Công Giáo và Dân Tộc của Trương Bá Cần. Chính Bùi Tuần là người chỉ đạo cho Nguyễn Công Đoan (Dòng Tên) đứng đầu nhóm (Nguyễn Huy Lịch, Nguyễn Hồng Giáo) soạn thảo Thư Chung năm 1980. Ngài hợp tác với nhóm Thanh Lãng chống lại lễ Phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam... Đối với Đảng Cộng Sản tại Miền Nam sau 1975, Giám Mục Bùi Tuần là “công thần hãn mã” được Đảng tin dùng. Bùi Tuần là Yêu Ly, Đảng Cộng là Khánh Kỵ.

Giám Mục Bùi Tuần đã âm thầm điều động nhiều Giám Mục ra Bắc, trong số đó có đệ tử ruột là Ngô Quang Kiệt vô danh tiểu tốt đi Lạng Sơn khỉ ho cò gáy “1 giám mục, một cha già, một bà sơ 2 năm mươi”. Thế rồi như một phép lạ, giám mục tuổi trẻ nhảy một bước thứ hai lên Tổng Giám Mục Hà Nội, rồi lại còn mở rộng quyền giám quản sang các tông tòa Miền Bắc trống ngôi. Trong tổ chức giáo phẩm của Giáo Hội Công Giáo, Tổng Giám Mục Kiệt được coi như “Tổng Trấn Bắc Thành”.

“Nhà Sông Ranh” chỉ đạo Giám Mục Bùi Tuần mở toang các cửa nhà thờ vui mừng chào đón vị sĩ quan công an trẻ tuổi Nguyễn Tấn Dũng thi hành công tác “tình báo chiến lược” trong toàn miền Tây Nam Bộ. Tốt đời đẹp đạo, Giáo Hội tiếp tay Nhà Nước trị an Miền Tây thành quả vô cùng rực rỡ, khó khăn nhất là ru ngủ cái nôi Phật Giáo Hòa Hảo cũng thu xếp an toàn. Con đường thăng quan tiến chức của Nguyễn Tấn Dũng khởi từ Long Xuyên mở rộng ra thênh thang chân trời góc biển không ai lường được. Như Rồng gặp mây, từ vùng đồng ruộng Long Xuyên ngày nào chân lấm tay bùn, nay Nguyễn Tấn Dũng là Thủ Tướng của Nhà Nước Hà Nội.

Một đẹp đời hai tốt đạo. Giám Mục Bùi Tuần dưới sự chỉ đạo của Nhà Sông Ranh, một nhánh tình báo chiến lược của Tổng Đàn Illuminati Luân Đôn, đã đưa đẩy được 2 nhân vật lẫy lừng từ Long Xuyên ra Hà Nội. Một ngày đẹp trời trước cổng Tòa Khâm Sứ củ Hà Nội, Hai đại gia của đồng ruộng Long Xuyên đã gặp nhau tay bắt mặt mừng:

---
Nông Đức Mạnh, Bộ Chính Trị, Tổng Cục Tình Báo v.v… mở mắt ra nhìn đôi bạn đệ tử của Giám Mục Bùi Tuần Long Xuyên vui vẻ dạo phố Hà Nội, mà tưởng như đang coi một màn kịch “Quản Trọng - Bảo Thúc Nha”: Một kịch bản “Diễn Biến Hòa Bình” tuyệt vời.

Tổng Đàn Illuminati nặn ra Đảng Cộng Sản Quốc Tế như nặn bánh trôi. Bà Hồ Xuân Hương vịnh bánh trôi rằng:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn, nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son


“Sống chết mặc dầu tay kẻ nặn” đó là mệnh số của bánh trôi Đông Âu, bánh trôi Liên Bang Sô Viết v.v…và hôm nay là bánh trôi Cộng Sản Việt Nam. Hai Tổng Đàn Illuminati Luân Đôn và Round Table Nữu Uớc đã bủa vây Đảng Cộng Sản Việt Nam bằng một “mạng lưới vô hình của thần Vulcanus”. Các đảng viên cao cấp nhất Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng… của Đảng trên chóp bu quyền lực đã phân tán nghi ngờ chia rẽ nhau, vụn nát tan vữa ra như cát sỏi không xi-măng. Bằng những dây lưới vô hình này (invisible net của thần Vulcanus) nạn nhân chỉ cảm thấy tay chân mình bị trói buộc không còn sức đề kháng vùng vẫy, chứ tuyệt nhiên không nhìn thấy. Màng lưới vô hình này cứ từ từ xiết chặt con mồi lại, ngày xưa là đôi gian phu dâm phụ, ngày nay là Đảng Cộng Sản cướp của giết người. Mạng lưới vô hình này tạm gọi là “Diễn Biến Hòa Bình của Quản Trọng”, đại tổ sư của chủ nghĩa kinh bang tế thế.

Đức Giám Mục Bùi Tuần gần đất xa trời, sắp đến ngày theo chân Cố Giáo Hoàng John Paul II về Nước Chúa. Giáo Hoàng sinh thời được nhìn thấy công lao thành quả Đông Âu Cộng Sản sụp đổ và Ba-lan về với Toàn Cầu Hóa trong an bình. Giám Mục Bùi Tuần còn kịp thời gian minh mẫn nhận lệnh Tổng Đàn Illuminati đưa tay bật đèn xanh cho hai đại đệ tử nhịp nhàng hành sự tại Hà Nội, một cuộc “Cách Mạng Công Lý và Hòa Bình” – “Diễn Biến Hòa Bình”, đã đi được nửa đường đến mục tiêu Toàn Càu Hóa. Hai Tổng Giáo Phận Huế và Sài Gòn chỉ tốn vài mươi ngàn ngọn đèn cầy, và hát đạo ca Kinh Hòa Bình.

Trích ngang vài đoạn của bài 5 thay lời kết cho bài 25 này:

Đảng Cộng Sản Quốc Tế 1,2,3,4, Mao, Kim, Hồ, v.v… là một đống vỏ ốc, và hồn bên trong là Tổng Đàn Illuminati Luân Đôn. Tổng Đàn Trưởng Giuseppe Mazzini là kiến trúc sư hạ lệnh cho Karl Marx xây dựng “tòa núi vỏ ốc” trên nền móng bản Tuyên Ngôn Cộng Sản năm 1848. Mãi đến 20 năm sau tên Karl Marx mới xuật hiện trên “Bản Tuyên Ngôn Vỏ Ốc” này.

Ngày nay, “hồn Weishaupt-Rothschild” đã ra khỏi vỏ ốc nhập vào “Toàn Cầu Hóa”. Luân Đôn và Nữu Ước lãnh đạo “Toàn cầu hóa”:

• Toàn Cầu Hóa còn Nước Anh Cát Lợi còn
• Toàn Cầu Hóa còn Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ còn


Lord Randolph Spencer Churchill của Tổng Đàn Illuminati đã trình bày mối tương quan giữa 2 Tổng Đàn Illuminati Luân Đôn và Round Table Nữu Ước bằng một hình ảnh vĩ đại và tuyệt đẹp: “The British Empire and the United States will have to be somewhat mixed up togather in some of their affairs for the mutual and general advantage. For my own part, looking out upon the future, I do not wiew the process with any misgivings. I could not stop it if I whished; no one can stop it. Like the Mississippi, it just keeps rolling along. Let it roll. Let it roll on full flood, enexorable, irresistible, benignant, to broader lands and better days.” (20 Aug.1940)

Còn cái đống “vỏ ốc Cộng Sản” vô dụng đổ đi đâu? Nước Nga, Đông Âu và vùng Ba-nhĩ-cán đã giải quyết ổn thỏa rồi. Cái đống “vỏ ốc khổng lồ Trung Quốc vĩ đại” là một vấn đề bên ngoài nhìn có vẻ thiên nan vạn nan, nhưng rồi cũng xong. Tổng Đàn Illuminati còn nhiều bàn tay phủ thủy cao cường không thua gì Henry Kissinger.
Riêng nói về cái đống “vỏ ốc Cộng Sản Hà Hội” sẽ được giải quyết đơn giản theo kinh nghiệm nông dân nghèo Việt Nam, là đem đổ rãi ra chung quanh chuồng chồ và chuồng gà vịt, nâng cấp lối đi cho khỏi lấm chân.

Tv Phan Đình Diệm
Ngày 01-Oct-2008

No comments: