Monday, October 6, 2008

Hoàng Vân phỏng vấn Luật Sư dân oan Bùi Kim Thành - Oct 5, 2008

1-

bấm vào đây để tải xuống máy

2-

bấm vào đây để tải xuống máy

3-

bấm vào đây để tải xuống máy

No comments: