Tuesday, October 7, 2008

audio Biến cố Thái Hà và Toà Khâm Sứ Hà Nội - 10/02/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung

audio Biến cố Thái Hà và Toà Khâm Sứ Hà Nội - 10/02/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung

1 : Biến cố Thái Hà và Toà Khâm Sứ Hà Nội. Đám Tang Nhà Ái Quốc Nguyễn Huy Đẩu - 10/02/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung
2 : Tình hình Quốc Tế hôm nay. Toà Khâm Sứ và Giáo Sứ Thái Hà. Giáo sư Nguyễn Huy Đẩu từ trần (Phân Ưu và Thân thế). 09/25/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung


bấm vào đây để tải xuống máy - bấm vào đây để tải xuống máy

No comments: