Monday, October 6, 2008

Công giáo Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ hiệp thông cùng TGP Hà Nội

VietCatholic News (Thứ Hai 06/10/2008 08:37)Bruxelles, ngày 06/10/2008

Kính gửi: Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt
Tổng Giám Mục Hà Nội
40 Phố Nhà Chung
Hà Nội – Việt Nam

Kính thưa Đức Tổng,

Chúng con, các Linh mục, Tu sĩ và toàn thể Giáo dân trong Cộng đoàn Công giáo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Malines-Bruxelles tại Vương Quốc Bỉ đồng chân thành bày tỏ:

- Niềm hiệp thông sâu xa của Cộng đoàn chúng con đến với Đức Tổng, với quý cha Dòng Chúa Cứu Thế và với mọi thành phần Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận Hà Nội. Niềm hiệp thông đó đã và sẽ luôn được thể hiện bằng lời cầu nguyện và bằng tất cả những thông tin rộng rãi chúng con phổ biến đến các cơ quan truyền thông, các tổ chức Nhân Quyền và Tôn Giáo tại VQ. Bỉ về những biến cố bất công vừa xảy ra tại Toà Khâm Sứ và Giáo Xứ Thái Hà, cùng những gì đang tiếp tục xảy ra.

- Niềm hiệp thông chia xẻ của Cộng đoàn chúng con với tất cả những khó khăn hiện tại mà Đức Tổng và toàn Tổng Giáo Phận đang gặp, đến từ sự xử dụng những phương tiện thiếu cao thượng để biện minh cho sự chiếm hữu có tính cách áp đặt hai nơi trên của chính quyền Thành Phố Hà Nội, như dùng bạo lực, bắt bớ, vu khống, mạ lỵ cá nhân, cô lập và trù dập riêng lẻ…

- Sự hoàn toàn ủng hộ việc lên tiếng và hành động chính đáng mà Đức Tổng và các cha Dòng đã công khai bày tỏ trong ôn hoà và tinh thần đối thoại, và để qua đó, chúng con hiểu được Đức Cha và quý Cha muốn biểu lộ khát vọng sâu thẳm chung của người dân Việt Nam hôm nay, là được sống trong một đất nước mà nhân quyền và công lý được tôn trọng.

Kính thưa Đức Tổng,
Qua những gì đang xảy ra, chúng con biết rằng Con Đường Thập Giá của Đức Tổng và của cả Tổng Giáo Phận vẫn còn dài. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, Cộng Đoàn chúng con vẫn luôn đồng hành với Đức Tổng trong lời cầu nguyện. Chúng con cũng xác tín sự đồng hành của Chúa Kitô và Mẹ Maria là suối nguồn bình an và sức mạnh, với Đức Tổng, với Tổng GP. Hà Nội và với Giáo Hội Việt Nam.
Chúng con trân trọng kính chào Đức Tổng.

Quản nhiệm Cộng Đoàn
LM FX . Nguyễn Xuyên

No comments: