Wednesday, October 1, 2008

CSVN cố trám cái lỗ làm rung chuyển cả hệ thống

VietCatholic News (Thứ Tư 01/10/2008 15:23)
CSVN CỐ TRÁM CÁI LỖ LÀM RUNG CHUYỂN CẢ HỆ THỐNG

Bọn cướp cạn CSVN bi bắt qủa tang trong thế trần truồng

CSVN đã hoán đổi trắng trợn các bất động sản của các tôn giáo và hội đoàn hay của tư nhân vào tay các đảng viên. Sự kiện nầy không chỉ riêng cho Tòa Khâm Sứ hay Giáo xứ Thái Hà mà thôi. Một vấn nạn cho cả toàn quốc và toàn dân. Một bất công được tạo dựng bằng vụ lực và dan dối. Một lối hoán đổi không có tính cách phục vụ chung. Trái lại chỉ phục vụ cho một số đàng viên. Do đó. Nó không có căn bản thuyết phục khã dĩ biện hộ hay biện minh cho cái lối ăn cướp ấy.

Trong qúa khứ, CSVN đã tạo ra biết bao tội ác và cướp bóc qua các chiêu bài đao to búa lớn lừa phỉnh như: «Độc lập, giài phóng và thống nhất». Để cuối đường tạo ra cái quái thai đảng CSVN bóc lột tồi tàn qua giá trị thặng dư, chống luôn hô hào trong “Tư Bản Luận » của Marx vào thế kỷ XIX và chuyên nghề ăn cướp. Tệ hại hơn bất cứ thực dân hay độc tài nào mà nhân loại đã biết đến.

CSVN hiện nay không thể ngụy tạo được một chiêu bài nào nữa. Cho nên đã tự tạo cho chúng một hình ảnh chỉ là bọn chuyên nghề cướp cạn với tất cả trần truồng của bạo lực. Vấn đề nầy toàn dân đã thấy rõ. Nhưng đành chịu ngậm đắng nuốt cay trong sợ sệt, hay chỉ đòi hỏi trong thầm lặng qua các đơn xin cho, tuy là của mình. Họa chăng đã có một vài biểu dương lẽ tẻ khiếu kiện. Để rồi bị dùi cui và đánh đập và đi vào quên lãng của cuộc sống đầy vật lộn.

Đâu là ý nghiã của các buổi cầu nguyện tại TKS và Thái Hà?

Nếu trong qúa khừ vừa qua. Các giáo phận hay các dân oan từ khắp nơi đã nộp đơn khiếu nại các bất động sãn đã bị cưỡng đoạt. Vấn đề chỉ giới hạn vào việc lấy lại chủ quyền và có tính cách vật chất giới hạn. Nhưng nay qua cầu nguyện. Tụ tập nhiều giáo dân và tất cả các giới lãnh đạo tinh thần của giáo phận với hiệp thông từ muôn phương về cầu nguyện hay thông cáo từ năm Châu gửi về trong tinh thần hiệp thông toàn vũ.

Về hình thức. Phải nói đây là một phong trào quần chúng đứng lên, ngoài hai sự kiện thực tế TKS và đất của DCCT Thái Hà, có ý nghiã đòi công lý và đặt vấn đề cần phải có một giài pháp toàn diện do trung ương và đúng đắn để giải tỏa vấn đề cưỡng chiếm cho toàn dân cả nước, bao gồm các tôn giáo, hội đoàn nạn nhân và tất cả dân oan. Lời phát biểu của Giám Mục địa phận Vinh: «Chuyện đòi lại đất đai là chuyện của tất cả các giáo phận, không chỉ riêng cho Thái Hà. Nên tôi về đây chia sẻ và cầu nguyện» là một điển hình của toàn thể.

Hai tình thế, nhưng CSVN luôn vẫn dùng một sa bàn vũ lực và điêu ngoa

Từ năm 2000 tới nay, CSVN đã tạo ra ba vụ đàn áp phong trào đòi dân chủ vào các năm 2001, 2004 và 2007. Các bài bãn chúng đã học được của Staline của nhũng năm 30 tạo gần 20.000.000 nạn nhân tại Nga và Mao với một số nạn nhân khoàng 50.000.000 dân Tàu. Từ các bài bản ấy, chúng lập một số sa bàn định sẵn và chỉ viêc thi hành với bạo lực. Một bọn chỉ có khả năng của chiến thuật sa bàn. Nếu là đơn khiếu nại. Chúng làm thinh. Nếu là nhóm họp khiếu kiện. Chúng đem xe chở về địa phương với sách lược nhận chìm con cá trong nước.

Nhưng tại TKS và Thái Hà. Quần chúng tham gia ở ngay tại địa phương hay tới từ các nơi khác về hiệp thông. Ngoài sự kiện đông đảo cầu nguyện có trật tự, căn bản là niềm tin vào chính nghiã sẽ thắng bạo tàn. Niềm tin vào Đấng Chí Linh với chịu đựng và hy sinh ngay cả tính mạng vì công lý, cho danh Chúa cả và Mẹ Maria, và cuối cùng là cho toàn thể dân Việt sống dưới gông cùm CSVN. Nhất định hết sợ sệt và bất chấp tù đày, giết chóc. Không một chút vụ lợi cho bản thân. Tất cả các yếu tố ấy tạo ra sức mạnh và bộ mặt mới đòi công lý trong tư thế mỗi cá nhân phục vụ cho toàn thể.

Một tình thế mới nặng về sức mạnh tinh thần và tuợng trưng mà bọn đầu trộm đuôi cướp CSVN chưa có sa bàn bằng vũ lực. Nên chúng đâm hoảng và áp dụng ngay sa bàn cũ mà chúng đã áp dụng vào dân oan khếu kiện tại Sài Gòn năm qua. Tại nơi đây CSVN đã dùng vũ lực tàn bạo để chống lại một tổng hợp niềm tin và hy sinh. Cách đây 2000 năm. Chính Phi La Tô, toàn quyền của La Mã tại Palestine, sau khi Chúa đã lên trời, ông ta đã ăn năn và xỉ vả vị tướng cầm quân La Mã bách chiến và bách thắng thời đó rằng: «Đồ ngu! Ông tưởng là khí giới có thể tiêu diệt đuợc niềm tin vô hình?» . Sau đó ông đã trở về La Mã trong hối hận và khóc lóc đến cuối đời. Đó là kết qủa sức mạnh của vũ khí! Nay CSVN, qua các cuộc phá phách và tịch thâu tượng ảnh, đang tuyên chiến không những với một niềm tin sắt đá và cả với Thánh Linh cao siêu nhiệm mầu!

Từ đó TKS và Thái Hà là hành trình cụt lối của tội ác CSVN và cũng là bất khuất của niềm tin vô tin vô địch của giáo dân cũng như các vị lãnh đạo con chiên. Tất cả đã tạo ra niềm tin cho đại chúng và sự sợ sệt do thể chế tạo ra nay như bóng xế chiều.

Ma quỷ CSVN gào thét truớc linh hồn của cầu nguyện và ánh sáng TGM Ngô Quang Kiệt

Nhà bác học có một không hai của nhân loại từ truớc tới nay là Albert Einstein đã phải thốt lên: “Một thực nghiệm huy hoàng nhất và khó tả cho tôi là khi được giao tiếp đuợc với nhiệm mầu không tả nổi. Cho nên tôi là là người mộ đạo» . Tuy không biết ông có qua phép rửa tội hay không! Và cũng là một nhiệm mầu. Khi chàng trai Ngô Quang Kiệt, nhất định tử bỏ tất cả của trần thế, nếu muốn thời dư sức, để khoác vào bộ áo dài đen. Nay tiên phong đòi công lý cho toàn dân tộc và các tôn giáo. Ngài vỏn vẹn chỉ có niềm tin vào Chúa Cả Ba Ngôi và công bằng cho dân gian với cây thánh giá trước ngực. Nhưng CSVN đã phải tung ra toàn lực luợng đi từ vũ lực tới du đãng nghiện ngập và bộ máy tuyền truyền đề trấn áp Ngài. Nhưng CSVN đã lầm to. Tiếng nói của Ngài đã thấm tận lòng dân và có Thánh Linh phù hộ và ở bên cạnh. Một tiến trình sẽ kết liễu tàn ác và điêu ngoa của loài qũy dữ CSVN. Một phong trào quần chúng đang lên.

Lời kết

Ngay chính trên độc đạo chiêu bài phát triển kinh tế để tiếp tục cai trị. Con tàu CSVN ra đi khỏi xứ Việt đang tàn tã vời lãm phát hai con số. Trong một môi truờng độc hại cho tương lại sinh tồn của 85 triệu dân không biết phải làm ra sao! Một xã hội điêu linh vì các gía trị đạo giáo và luân lý điêu linh. Dân gian điêu đứng.

Thêm vào đó, CSVN nay đã cho thế giới và toàn dân, qua đàn áp và khủng bố giáo dân, nhất là tạo bao cực hình đối với ánh sáng Ngô Quang Kiệt, biết bộ mặt muôn thuở của tàn ác và điêu ngao. Trốn đâu cho khỏi nắng? CSVN đã dốc toàn lực, trám hai cái lỗ TKS và Thái Hà, đã làm rung chuyển cả hệ thống của chúng. Bao gian dối che lấp đàn áp tôn giáo nay rơi mặt nạ. Nghị quyết lừa đảo 36 thành mây khói. Bạo lực CSVN đã tạo ra ý thức quần chúng: “Một thể chế không còn lý do để tồn tại tại xứ sở Việt Nam nữa! CSVN bị bánh lái đánh trả lại. Tinh thần Ngô Quang Kiệt đã trở thành bất diệt! Muôn đời sử sách sẽ ghi danh.

Những ngày thu khóc dân TKS và dân Thài Hà
Thụy-Sĩ, ngày 01/10/2008
Hồng Lĩnh

No comments: