Friday, October 3, 2008

GIÁO DÂN TIẾP TỤC VÀ TĂNG CƯỜNG CẦU NGUYỆN

GIÁO DÂN TIẾP TỤC VÀ TĂNG CƯỜNG CẦU NGUYỆN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Web: http://vietTUDAN.net/11604/index.html

03.10.2008
Trong mấy ngày gần đây, theo rõi những phát biểu của một số Linh mục từ Thái Hà và nhất là theo rõi những trình bầy thẳng thắn của Đại diện Hội Đồng Giám Mục trong cuộc gặp với Nguyễn Tấn Dũng, chúng tôi muốn viết một số nhận xét sau đây:

Lập trường của Lãnh đạo Công Giáo

1) Các Linh mục Thái Hà

Sau khi CSVN đơn phương và vội vã làm hai Công viên và tự động mang Tượng Đức Mẹ ra khỏi hai Khu đất, những lời phát biểu của các Linh mục Thái Hà nhấn mạnh đến hai điểm:

=> Tiếp tục những buổi Giáo dân Cầu nguyện

=> Mục đích những buổi Cầu Nguyện này dược lập đi lập lại là cho CÔNG LÝ và SỰ THẬT, trong khi đó ít nhắc đến hai miếng đất.

Như vậy vấn đề Cầu Nguyện đấu tranh hiện nay vượt lên bình diện rộng lớn cho mọi Tôn Giáo và cho Tòa Dân đang phải chịu những BẤT CÔNG do CSVN áp đặt. Đây không phải là mục đích đấu tranh Chính trị, mà cho Xạ Hội, cho Công bằng và cho Nhân quyền.

2) Đức TGM Ngô Quang Kiệt

Sau những năm tháng chờ đợi giải quyết về Khu đất Tòa Khâm sứ, sau những hứa hẹn của CSVN đối với Vatican, nhất là đối với chính Ngài, ngày 19.09.2008, CSVN dùng sức mạnh và lừa đảo trả lời bằng hành động như tạt nước lạnh vào người của TGM Ngô Quang Kiệt. Lòng kiên nhẫn và thành tâm đối thoại của Ngài bị phản bội bằng hành động và bằng những lời vu khống tô cáo từ phía CSVN.

Trước mặt UBND Hà Nội, Ngài bình tĩnh và cảm thấy không cần phải uốn nắn xã giao gì nữa, mà phải nói ra thực tâm nhận định của mình:

"Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam... "

Mọi người thiện tâm thấy trong câu nói ấy một CÁI DŨNG lạ thường và một uy lực mạnh mẽ của SỰ THẬT tỏa rạ

3) Một sự nhất trí Hiệp thông của các Giám mục

Từ bao chục năm trường nay, chúng tôi nhận thấy lần đầu tiên một sự Hiệp thông công khai của Hàng Giám mục đối với cuộc đấu tranh mà Giáo dân Hà Nội đã can đảm đứng lên. Từ địa bàn Thái Hà và Tòa Giám mục Hà Nội, tôi thấy làn sống Tsumani Hiệp thông lan ra khắp Miền Bắc, vào Trung và Nam rồi tới Hải ngoạị

Hàng Giám mục nắm chặt lấy tay nhaụ Giáo dân nhìn sự nhất trí mà tiến lên theo Chủ chăn. Các Tôn giáo khác và Dân chúng Việt Nam đang nhìn và sẵn sàng cùng bước cho CÔNG LÝ và SỰ THẬT mà cả Dân tộc Việt Nam hằng mong đợi từ bao chục năm naỵ

4) HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN

Qua cuộc bầy tỏ Lập trường của mình trước Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một cuộc Họp công khai như trao đổi quan điểm, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Lãnh đạo Tối cao của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đã không cần phải uốn nắn lời xã giao làm gì nữa, mà thẳng thắn, trong một sự bình tĩnh lạ thường, nói đối diện với Thủ tướng những điểm sau đây:

=> Những cuộc Cầu Nguyện của Giáo dân, việc hướng dẫn Cầu Nguyện của các Linh mục Thái Hà và của Đức TGM Ngô Quang Kiệt là cần thiết cho người Công Giáo, không có gì phạm Giáo Luật và không có điều gì phạm Luật Pháp Quốc giạ

=> Mục đích đối thoại là cho CÔNG LÝ và SỰ THẬT, cho Nhân Quyền, những điều đòi hỏi này không phải chỉ riêng cho người Công Giáo mà cho cả Xã Hội Việt Nam nếu muốn sự thăng tiến chung.

=> Thái độ dối thoại phải thành thực tìm giải quyết thấu tình hợp lý vấn đề, chứ không vu khống áp đặt bằng bất cứ phương tiện nào như Truyền thông báo đài Nhà Nước một chiều hay sức mạnh đe dọa Công an.

=> Hội đồng Giám mục không chỉ hạn định việc tranh chấp Thái Hà và Tòa Khâm sứ chỉ ở hai miếng đất, mà còn ở bình diện rộng lớn hơn, đó là quyền TƯ HỮU theo Bản Tuyên Ngôn Quốc tế về Nhân Quyển mà chính Việt Nam đã công khai ký nhận trong đó.

Cuộc Đấu Tranh cần tiếp tục và tăng cường

Đây là kết luật rút ra từ Lập trường thống nhất trên đây từ Giáo dân, đến Linh mục, các Giám mục và Hội Dồng Giám mục, Lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

1) Nếu Nhà Nước còn muốn đối thoại

Nếu Nhà Nước còn muốn đối thoại để giải quyết những vấn đề đất đai Thái Hà, Tòa Khâm sứ và ở bình diện tổng quát là Tư Hữu, Công Lý, thì phía Lãnh đạo Công Giáo sẵn sàng đối thoại, nhưng Nhà Nước phải thành thực đi tìm giải quyết cho thấu tình đạt lý, chứ không bằng vu khống áp đảo dưới bất cứ hình thức nàọ

2) Những cuộc Cầu Nguyện phải được tiếp tục và tăng cường.

Nếu không có những cuộc Cầu Nguyện Đấu Tranh của Giá dân đông đảo, thì CSVN không ngồi vào bàn thảo luận đối thoạị

Ngay trong lúc đã phải chịu ngồi vào bàn đối thoại, thì mức đi đến giải quyết hay khong cũng tùy thuộc vào mức độ tăng cường lực lượng cầu nguyện của quần chúng Giáo dân.

CSVN không ngại sợ Lãnh đạo Công giáo ngồi vào bàn đối thoại với họ, MÀ SỢ LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG GIÁO DÂN TỤ HỌP CẦU NGUYỆN LAN TRÀN RA KHẮP NƯỚC.

Không phải nguyên trên hai mảnh đất Thái Hà và Tòa Khâm sứ mới Cầu Nguyện Đấu Tranh được, mà Giáo Dân có thể tụ họp Cầu Nguyện Đấu Tranh ở khắp nơi từ Bắc tới Nam.

Khi ngưng Lực Lượng Giáo dân Cầu Nguyện Đấu tranh này, thì dù Lãnh đạo Tôn giáo có muốn đối thoại nữa, CSVN cũng không thèm đối thoại nữa, thậm chí còn tìm cách vu khống để bắt tù tội chính những Lãnh đạo Công giáọ

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế.

No comments: