Friday, October 10, 2008

Kinh tế & Chính trị - Tình hình kinh tế Việt Nam và Trung Quốc hiện nay

07/31/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Kinh tế Việt Nam hôm nay
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

05/15/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Tình hình khẩn cấp tại Việt Nam va Trung Cộng. Văn minh Văn Lang
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

05/29/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Tình hình kinh tế Việt Nam và Trung Quốc hiện nay
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

04/22/08 Nhà văn Chu Tấn Quan hệ biện chứng giữa Chính trị và Kinh tế
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Web: http://vietTUDAN.net/11604/index.html
09.10.2008
Trên bất cứ tờ giấy bạc nào của Thụy sĩ, đều đề rõ rệt câu sau đây:”Les Billets de Banque sont protégés par le Droit Pénal” (Những giấy bạc Ngân Hàng được che chở bởi Hình Luật). Nếu Nhà Nước bắt được ai in bạc giả, người đó bị xử theo Hình Luật tới án tử hình.

Chính theo tinh thần này mà chúng tôi viết lời Cảnh Cáo Nhà nước CSVN. Dân có quyền đòi hỏi xử án Nhà Nước nếu Nhà Nước tự động in giấy bạc mới không có bảo chứng Kinh tế để pha trộn với giấy bạc đã được bảo chứng bằng sức làm việc của người Dân.
CẢNH CÁO TỘI HÌNH CSVN: ĐỪNG LÀM LẠM PHÁT TIỀN TỆ ĂN CƯỚP NỮA
/20081009_NPL_KteTaichanh_canh_cao_toi_hinh_cs.pdf

No comments: