Friday, October 10, 2008

Chu Tấn: Nỗi đau của người dân Tây Tạng

04/08/08 Nhà văn Chu Tấn Nỗi đau của người dân Tây Tạng từ thập niên 1950
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

Cảnh báo: VN đang là một Tây Tạng thứ 2 theo sách lược tằm ăn dâu của TQ với sự tiếp tay ngầm của csvn mà người ta gọi là "bán nứoc cầu vinh" !!

No comments: