Friday, October 3, 2008

+ audio Cs chuyên trò thương lượng bí mật có hậu ý gian trá

NĐT


bấm vào đây để tải xuống máy

Boomp3.com


Cho nên không có phe bảo thủ cũng không có phe cấp tiến nào trong bộ máy cộng sản cả! Tất cả họ đều cùng một giuộc. Phe này, phe kia, người này, người kia, phát biểu này nọ... đều trong một chương trình, trong một nghị quyết ma quỉ nào đó của họ. Đồng bào Việt Nam, đồng hương, đồng đạo, đồng nhân tâm: đừng mắc mưu cộng sản.

Không thể dùng tướng quỉ để trừ quỉ. Cái cần nuôi dưỡng là quần chúng đang chịu bao đau khổ, là những chí sĩ, những giáo sĩ dũng cảm uy phong dám lên tiếng, dám đối đầu với cộng sản chứ không phải phe cấp tiến cộng sản. Còn người cộng sản phản tỉnh ư? Vẫn có cửa chào đón họ đấy chứ: Hãy phản tỉnh bằng hành động.

audio cs_phe_CapTien_BaoThu_deula_VietGian (17 tracks)

------------------------------------------------------------------
Liên quan:
- audio cs_phe_CapTien_BaoThu_deula_VietGian (17 tracks)

+ Những thủ đoạn tiếp theo mà CSVN sẽ có thể áp dụng với Công giáo Việt Nam
+ Những thủ đoạn tiếp theo mà CSVN sẽ có thể áp dụng với Công giáo Việt Nam
+ Nhận diện thủ đoạn Bộ chính trị Cộng Sản đang thực hiện với các cuộc tranh đấu đòi đất của TGP Hà Nội
+ Điểm nhận diện chung của tập đoàn cộng sản VN là gian trá và xảo quyệt

+ Nhận diện về cơ chế và các vai kịch trong guồng máy Nhà nước VN
+ Nhân đọc Quan Điểm của HĐGMVN- Nhận diện bản chất dối trá của CSVN
+ Thử phân tích về bộ máy Tuyên truyền của CSVN

- CSVN CỐ TRÁM CÁI LỖ LÀM RUNG CHUYỂN CẢ HỆ THỐNG
- Lá thư của một cán bộ cộng sản từng công tác nước ngoài ...
- Vài nhận định sơ kết chiến dịch đấu tố - Hồng Nhâm
- Trước sau xưa rày cũng chỉ là một bọn cướp !!!
- DÃ NHÂN VÀ NẠN NHÂN CỦA BỘ MÁY TUYÊN TRUYỀN CỘNG San...
- audio: lịch sử, Cs cấp tiến_bảo thủ, việt gian, thời sự, bình luận
- + audio Cs chuyên trò thương lượng bí mật có hậu ý gian trá

- + http://www.esnips.com/_t_/hcm+cncs?to=120&gen=Any+Gender&t=1&sort=0&cnt=Any+Country&uf=0&page=12&st=0&from=13&pp=10&q=hcm+cncs


PDF:
/web/10giao_an_ve_daoduc_hcm.pdf

/web/081002Co_Che_vaiKich_trong_nhanuoc_cs.pdf
/web/20080929ThuDoan_bct_csvn_csvn_d-v-CGVN1.pdf
/web/20080929ThuDoan_tt_csvn_d-v-CGVN1.pdf
/web/20081002NhanDienBanChat_doiTra_csvn.pdf
/web/Bo_may_tuyen_truyen_cs.pdf

No comments: