Sunday, October 5, 2008

QUÂN BÁN NƯỚC MỚI CẢM THẤY TỰ HÀO. CÒN NGƯỜI YÊU NƯỚC NGHẸN NGÀO, NHỤC NHÃ.

Trần Gia Tự

Bài này viết để trả lời cho các công cụ của Đảng Việt Gian Cộng Sản như: báo Hà nội mới, báo Nhân dân, Đài Truyền hình trung ương VTV1, .v.v. hiện đang "bức xúc, khẩn trương" bôi nhọ, đả kích, xuyên tạc bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã? Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng Bác Hồ Dĩ Đại cam chịu làm tay sai cho Sit-ta-lin và Bác Mao (chữ thi nô Tố Hữu)! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?
Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng Bác Hồ Dĩ Đại bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?
Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng Bác Hồ Dĩ Đại đứng hầu thằng Tướng Tàu Lã Quý Ba trong khi nó ngồi gác chân lên bàn trong chiến dịch Điện Biên Phủ! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng Bác Hồ Dĩ Đại qua xin thằng Bác Mao Dĩ Đại chỉ thị về Cải Cách Ruộng Đất để giết hại gần cả trăm ngàn dân lành! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng Đồng ký công hàm bán nước thừa lệnh của thằng Bác Hồ Dĩ Đại! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng Bác Hồ Dĩ Đại ra lệnh xâm lăng miền Nam "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào" và đưa miền Bắc vào vòng nô lệ của Chủ Nghĩa Cộng Sản! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng Bác Hồ Dĩ Đại ra lệnh tàn sát tập thể dân chúng trong trận Mậu Thân 1968 "Tiến lên, toàn thắng ắt về ta"! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng học trò xuất sắc của thằng Bác Hồ Dĩ Đại là thằng Lê Duẫn đã trả thù tàn độc bằng cách giết lần mòn hàng trăm ngàn quân dân cán chính miền Nam và đưa đất nước trở về thời đồ đá chỉ mười năm sau ngày bọn nó chiếm được miền Nam mà lại còn vênh mặt sẽ bằng nước Nhật, nước Mỹ! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng học trò xuất sắc của thằng Bác Hồ Dĩ Đại là thằng Lê Duẫn lệnh cho thằng Đỗ Mười ăn cướp toàn bộ tài sản của dân chúng miền Nam ngay cả những con búp bê! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng học trò xuất sắc của thằng Bác Hồ Dĩ Đại là thằng Lê Duẫn gây ra nạn đói vào cuối những năm bảy mươi và đầu những năm tám mươi! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng Đỗ Mười qua Trung Cộng cầu xin cho quỳ gối trở lại khi Liên Xô sụp đổ! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng Lê Khả Phiêu ký giao hàng chục ngàn kí lô mét vuông cho Trung Cộng kể cả Ải Nam Quan và thác Bản Giốc cùng các mỏ vàng ở vùng Thượng du Bắc Việt! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi các ngư phủ Việt Nam đi gần hải phận Hoàng Sa, Trường Sa đã bị quân Trung Cộng bắn, giết và bắt sống! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng Phan Văn Khải và thằng Nguyễn Tấn Dũng qua Mỹ cầu xin, lạy lục với sự đồng ý của Trung Cộng! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi thằng Nguyễn Minh Triết rủ rê dân Mỹ và Việt Kiều Mỹ về chơi gái Việt ngon, rẻ, trẻ, đẹp! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?


Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi xuất cảng gái Việt ra khắp vùng Đông Nam Á ngày càng nhiều để làm đĩ bán trôn đem ngoại tệ về cho chúng nó! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?


Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi vơ vét ngoại tệ đầu tư, viện trợ, đem gởi ngân hàng nước ngoài mặc cho công nhân với đồng lương rẻ mạt và nông dân bán lúa giá bèo sống lây lất qua ngày, qua tháng! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?


Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi các mỏ cạn trơ đáy, rừng vàng trọc lóc và biển bạc xám xịt vì chất độc! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi "ngũ thái thú" Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang là những người Việt gốc Việt tự thiến đi để thành người Tàu gốc Tàu nói tiếng Việt làm những con Vàng, con Mực, con Đốm cho hai thằng Hồ Cẩm Đào và thằng Ôn Gia Bảo, những con chó trung thành giữ cái thẻo đất Hà Nội giùm cho Bắc Kinh. Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Ai cảm thấy tự hào và ai nghẹn ngào nhục nhã?

Chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới cảm thấy tự hào khi đưa đất nước vào vòng đô hộ thêm một ngàn năm nữa và lần này có lẽ đi vào cõi diệt vong! Toàn thể dân Lạc Việt nghẹn ngào, nhục nhã.


Chúng mày đang cảm thấy tự hào,

Chúng mày đang uống máu đồng bào.

Này hỡi, bọn Việt Gian Cộng Sản!

Lòng dân đang căm phẫn, nôn nao!


http://www.tiengnoigiaodan.net/anews08/0809_315.html

No comments: