Thursday, September 25, 2008

* audio Phát biểu, phỏng vấn TGM Ngô Quang Kiệt - HaNoi

vtmi091908aRFA_pv_TGM_NQKiet.mp3

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA080919TGMKietA.mp3 VietCatholic pv TGM Ngo Quang Kiệt
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


20080920TGMKietphatbieu_tai_ubnd_Hanoi

Get this widget | Track details | eSnips Social DNAVote & trao đổi về phát biểu của TGM NQ Kiệt tại UBND HN 20/9/2008
vtgiao092508vote_phatbieu_TGM_NQKiet.mp3
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

No comments: